En nybyggnation kräver en kontrollansvarig

Om man förenklat ska förklara två stycken begrepp som många verkar ha svårigheter med så ser det ut så här:

* Byggherre: det är du som genomför en rivnings-, bygg eller markåtgärd. Många verkar tro att en byggherre är en större entreprenör som enbart går att finna vid större projekt. Så är inte fallet; ska du som privatperson i Stockholm bygga en villa så är det också du som är byggherre och är den som har det yttersta ansvaret för att bygget i fråga följer vedertagna regler och lagar.

Vi kan fortsätta med det här exemplet då det leder oss in på nästa ord. Vi säger att du ska bygga en villa i Stockholm och således är byggherre. Innan du överhuvudtaget kan sätta igång med ditt tänkta bygge så krävs det två saker – två saker som också i de flesta fall hör ihop. Först och främst så behöver du ansöka om ett bygglov och det är något som du gör hos Byggnadsnämnden i din kommun (i det här fallet Stockholm) och i denna ansökan ska det också finnas ett förslag på en:

* Kontrollansvarig: Du som byggherre kan av naturliga skäl inte alla regler som gäller vi en byggnation och därför så måste du ha en kontrollansvarig vid din sida. Du lämnar alltså in ett förslag på en sådan i samband med att du söker om bygglov och det kan inte vara vem som helst. Nej, det måste vara en certifierad sådan. Det första en kontrollansvarig gör är att upprätta en kontrollplan – en slags röd tråd att rätta sig efter och följa – och det är också hans/hennes uppgift att se till att denna kontrollplan följs. Det sker genom regelbundna kontroller, genom dokumentation och genom små stickprov i form av oanmälda besök. Den person du som byggherre utsett är också den som ser till att kraven i bygglagstiftningen uppfylls. Om du behöver anlita en kontrollansvarig kan du läsa mer här.

Där hade vi alltså en förklaring kring vad en byggherre- samt en kontrollansvarig är- och vad de gör. Viktigt att tillägga är att det inte är alla byggnationer som kräver en kontrollansvarig. Ska du i Stockholm exempelvis bygga ett uterum (vanligt nu för tiden med tanke på de utökade måtten) så krävs det inget bygglov – du behöver dock göra en anmälan samt få ett godkännande – och således behöver du vid ett jakande svar på sin ansökan heller inte inkludera eller anlita någon kontrollansvarig.

Detsamma gäller om du skulle bygga ett plank, bygga ett garage eller ett uthus så krävs det som regel heller ingen kontrollansvarig. Rådet är dock att du ändå ringer Byggnadsnämnden och ser hur det ser ut innan du sätter igång. Det är alltid bättre att vara på den säkra sidan.

Syftet med en kontrollansvarig

Oavsett vad- eller vart vi bygger så kommer byggnationen ifråga att påverka både miljön och samhällets uppbyggnad. Av förklarliga skäl så är det därför viktigt att allt sker på ett korrekt sätt och därför så har vi i Sverige systemet med en kontrollansvarig. Det ger säkrare byggnationer och det ger betydligt bättre kvalitet i det vi bygger. Där har vi själva huvudsyftet - men om vi visar i detalj på hur en kontrollansvarig jobbar för att nå målen så är följande punkter en bra förklaring:

* Han upprättar tillsammans med dig som byggherre den kontrollplan vi ovan nämnde och han ser, som sagt, till att den följs.

* Han deltar vid tekniska samråd vid byggnadsnämnden. Han genomför besiktningar och kontroller och han deltar även vid de arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden genomför.

* Han dokumenterar arbetsplatsbesöken.

* Han gör ett utlåtande. Något som ligger till grund för det slutbesked som ges av byggnadsnämnden och som avgör om huruvida du får flytta in i ditt nybyggda hus eller inte.

2 Jun 2017

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.