En miljökonsult i Göteborg utför markanalyser

Innan markområden i Göteborg återanvänds för nya ändamål bör man anlita en miljökonsult som utför riskbedömning och analys av eventuella föroreningar i jorden.

Nytt utnyttjande av mark i Göteborg som haft ett tidigare användningsområde innebär ett visst risktagande. Det kan nämligen finnas föroreningar i marken, till följd av den verksamhet som bedrivits där förut. Det kan faktiskt till och med finnas föroreningar kvar sedan ännu längre tillbaka i tiden, ifall inte marken undersöktes och åtgärdades innan de senaste byggnaderna uppfördes.

Därför bör man alltid anlita en miljökonsult innan man börjar bereda marken för nybyggnation. Miljökonsulterna har den kompetens och den utrustning som behövs för att kunna avgöra ifall det behövs sanering av marken innan man börjar med byggnadsarbetet.

Anlita en certifierad miljökonsult

Vem som helst kan förvisso gräva upp lite jord och skicka till ett laboratorium för analys. Men det är inte så enkelt för var man att veta exakt var man bör provta och exakt vad man ska beställa för analyser. En certifierad miljökonsult däremot lägger upp en plan för provtagningen och mätningarna baserat på de kunskaper han har. Prover kan behöva tas på flera ställen och vilka dessa ska vara kan bestämmas genom en riskbedömning.

Det kan också finnas föroreningar som inte direkt beror på tidigare användning av marken. Radon är ett exempel på detta. Miljökonsulterna kan därför också bedöma vilka kompletterande analyser som behövs. Slutligen kan de komma med förslag på åtgärder och presentera en kostnadskalkyl för dessa. Allt för att minimera eventuella framtida problem.

Hitta en miljökonsult här: www.miljökonsultgöteborg.se

11 Aug 2023

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.