Du behöver en kontrollansvarig i Stockholm

Vid det allra flesta fall som rör nybyggnationer, ombyggnader eller rivningsarbeten så kommer man som byggherre att vara tvungen att kontakta- och anlita en kontrollansvarig som i och med sitt jobb säkerställer att projektet i fråga blir så bra som möjligt och klarar den slutliga besiktningen. En kontrollansvarig sätter primärt upp en kontrollplan som han sedan – genom kontroller och besök – ser till att den följs. Om du ska bygga något i Stockholm – eller vart i Sverige du än må bo, men vi håller oss till Stockholm här då denna stad är störst och har flest byggnationer i Sverige – och ansöker om ett bygglov så finns det således stora möjligheter att du måste anlita en kontrollansvarig och här är rådet: se detta ur en positiv synvinkel.

Det är nämligen inte alls ovanligt att en byggherre gör precis tvärtom; att man ser en kontrollansvarig som något som kostar pengar och som dessutom gör att allting går långsammare och därmed kostar mer pengar. Kort sagt – och så här resonerar skeptikerna kring en kontrollansvarig; man anser att den kontrollplan har satt upp medför att man i slutändan får betala mer pengar då arbetet drar ut på tiden. Man ser dessutom att en kontrollansvarig har viss befogenhet och har makt nog att kunna stoppa ett bygge och allt detta ligger till grund för att många byggherrar har en negativ infallsvinkel till en kontrollansvarig där denne inte ses som något annat än ett nödvändigt ont.

Vi anser att man ska tänka tvärtom; en kontrollansvarig är nämligen den som man hela tiden kan ventilera eventuella problem med, han deltar vid alla tekniska samråd och han sätter upp den kontrollplan som i slutändan – om allting följs – leder till en säker, bra och stabil konstruktion.

En kontrollansvarig är din förlängda arm

Dessutom – och det här är viktigt så det kommer till en kontrollansvarig – så kommer hans besök och hans dokumentation kring dessa att snarare effektivisera arbetet. Det är sällan som en byggherre på egen hand har tid att kontrollera vad som händer sker – du har förmodligen ett jobb att sköta vid sidan av din byggnation i Stockholm – och således så kommer en kontrollansvarig att vara din förlängda arm genom hela projektet. Skulle de visa sig att hans uppsatta kontrollplan inte följs så kommer du att få reda på det.

Skulle du däremot inte vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera dessa problem eller göra något annorlunda vid din byggnation – ja, då kan den person du anlitat som kontrollansvarig skicka uppgifterna vidare till Boverket och därefter så kan det faktiskt bli så att allting stoppas. Däri finns det alltså en viss makt hos en kontrollansvarig; men denna finns där av en anledning och detta för att allting ska ske säkert och enligt de vedertagna regler och förordningar som finns.

Valet av en kontrollansvarig och råd kring detta är att man anlitar en person som har erfarenhet av byggbranschen – och som gärna jobbat inom denna själv – samt att han är certifierad. Det sistnämnda är naturligtvis viktigast.

22 Oct 2017

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.