Det som blir över vid en byggnation

När man bygger hus så blir det alltid en massa restprodukter och bitar som kastas. Kan man minimera avfallet som kommer från byggplatser? Finns det något som avfallet kan användas till?

När man talar om byggavfall i Stockholm så syftar man på det avfall som härrör från själva byggnationen. Och vilket material som man än använder till huset så brukar det ändå röra sig om några gemensamma sorters avfall. Eller fraktioner som det också kallas för.

Omålat trä, trä, metall, brännbart, farligt avfall och deponi är de vanligaste sorterna. Men det är även vanligt att man kan separera betong, cement eller sten för sig. För att kunna hantera avfallet så använder man sig oftast av stora containrar, en för varje fraktion. Det kan variera mellan öppna och stängda containrar beroende på mängden, årstiden och fraktion. Det har också betydelse ifall containrarna finns inomhus eller utomhus. Oftast har man all avfallshantering inom själva byggplatsområdet. Det beror dels på att man ska ha allt lättillgängligt och också för att obehöriga kan skada sig om de försöker klättra ner i containrarna. Spik eller skruv kan sticka ut eller så kan det finnas något annat som är vasst eller farligt.

Miljö och ekonomi

För att spara på miljö och ekonomi så försöker man ofta minimera avfallet så mycket som möjligt. Även om man till och med får betalt för vissa fraktioner som till exempel metall. Det går ofta att beställa längder av material som är exakt det man ska använda. Eller åtminstone så nära som möjligt. Eftersom man betalar för allt man köper så är det annars pengar direkt ner i avfallet. Förutom att man också ska ha personal som ska kapa allt till rätt längd. Vissa kunder väljer leverantör efter möjligheten att kunna köpa exakta längder. Så det är på ett visst sätt också ett konkurrensmedel.

Avfall blir hus

En del byggbolag använder sig av en återvinningspolicy inom företaget. Om man får något över vid byggnationen så kan man lägga in det på en gemensam sida för hela företaget. På det sättet kan man använda sig av överblivet material istället för att man ska köpa in nytt. Och att man på den andra arbetsplatsen ska kasta fullgott material. Men det händer även att man försöker använda sig av småbitar och annat avfall igen. Ofta sker det när man behöver formar eller något annat tillfälligt hjälpmedel under byggnationens utförande.

17 Oct 2020

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.