Bygga hus i Stockholm - välj rätt entreprenör

Att bygga hus snarare än att köpa ett befintligt sådant har många fördelar. Den uppenbara och tydligaste är att man själv får bestämmer hur sitt boende ska se ut; man kan alltså skapa sitt eget drömhus och det blir, helt enkelt, en svårare nöt att knäcka om man enbart förlitar sig på Hemnet.

Det man dock ska vara medveten om är att det kostar pengar att bygga hus – oavsett om man väljer att göra det i egen regi och med lösvirke eller man köper ett färdigt modulhus som sätts ihop direkt på den tomt man köpt och äger. Dessutom så handlar det om en lång process också där många praktiska saker måste lösas och dit kan vi räkna bygglov, lånelöften, försäkringar, vatten och avlopp och så vidare. Att bygga hus i sak är egentligen det som tar kortast tid – det är allt runtomkring som är den största tidstjuven.

Vill du bygga med lösvirke?

Om vi säger att du ska bygga ett hus med lösvirke i Stockholm så finns det definitivt ett värde i att ta hjälp längs vägen. Det vill säga att du anlitar en entreprenör för antingen totalentreprenad eller för delad entreprenad. Vår erfarenhet är att det kommer att krävas. Vad innebär då totalentreprenad respektive delad sådan? Vi bryter ner begreppen lite snabbt och ger en förklaring: 

Bygga hus med delad entreprenad eller total sådan? 

Totalentreprenad: 

Ska du bygga hus i lösvirke så är detta den smidigaste lösningen. Du anlitar ett företag - en entreprenör - som sköter allting från start till mål. Alla byggnadstekniska frågor, alla frågor som rör vatten och avlopp, alla kontakter med myndigheter, alla samråd med den KA (kontrollansvarig) du anlitat och som sköter hela projektet. 

Dyrt? Ja, det kostar lite mer pengar. Troligt är dock att du i det långa loppet tjänar på totalentreprenad jämfört med delad sådan (vi kommer att titta på den formen senare) och där arbetet får en smidigare gång. Att bygga hus och anlita en firma i Stockholm - förutsatt att det är rätt firma också - är den säkra lösningen. 

Delad entreprenad: 

Det finns två olika upplägg då man ser till delad entreprenad och, enligt oss, så är en bättre än den andra. Den ena innebär att du exempelvis anlitar en entreprenör som sköter delar av ditt bygge –specifika områden som kräver specifika kompetenser och behörigheter. Exempelvis elektriker och rörmokare. Men, du gör väldigt mycket själv också och sköter det mesta av snickeriet som sker på insidan av huset.

Det är en typ av delad entreprenad som ger dig mer kontroll över byggnationen, som håller kostnaderna nere och som kan ge ett bättre jobb. Men, det förutsätter att du kan göra saker själv också och har den nödvändiga kunskapen för att snickra, lägga kakel, gipsa väggar och så vidare. 

Lägga ut entreprenad på olika företag

Den andra delen av delad entreprenad innebär att du tar kontakt med olika företag för varje specifikt moment och där du är, så att säga, spindeln i nätet. Fördelen är att du kan påverka priset ganska rejält genom att ta in flera offerter för varje moment.

Nackdelen är att du måste göra just det - och att det tar väldigt lång tid. Erfarenheten säger även att det tar längre tid att bygga hus på det här sättet. vad händer om ett företag inte dyker upp under en vecka på grund av sjukdom? Jo, hela den veckan kan stå i vägen för andra företag som således inte kan göra de jobb de anlitats för. En ond cirkel som i slutändan kan vara väldigt kostsam. 

13 Feb 2018

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.