Bygg ett Attefallshus som en komplementbostad

Hur ska man lösa bostadskrisen i Sverige? En bostadskris som främst syns i våra större svenska städer, men som även börjar synas allt mer i mindre städer. Tar man Malmö som exempel så visar sig krisen främst genom att fler och fler väljer att flytta till staden och att de befintliga bostäderna dels är för få till antalet och i och med det också på tok för dyra. Detsamma gäller i Stockholm och Göteborg.

Hur ska en ung person ha råd att köpa en bostadsrätt för flera miljoner kronor och finns det egentligen några vettiga alternativ i och med att man bygger allt färre hyresrätter (som dessutom, i många fall, har en oskäligt hög hyra)? Ett förslag som faktiskt kan göra skillnad handlar om Attefallshus.

Attefallshus kräver inget bygglov

På det stora hela så innebär det att man som husägare kan bygga ett komplementhus på sin tomt om 25 kvm och med en höjd på fyra meter. Detta kan man sedan fullt ut inreda som en bostad och sedan hyra ut detta. En hyra som i sin tur - inom några år - kommer att täcka byggkostnaderna. En klassisk vinst-vinst-situation.

Men, att bygga ett Attefallshus - som dessutom inte kräver ett bygglov! - och hyra ut det som en komplementbostad kräver också professionell hjälp. Skulle du använda de givna måtten och bygga ditt Attefallshus i Malmö som ett garage eller ett större förråd så kan du göra det på egen hand - från start till mål. Som bostad att hyra ut - där krävs det professionell hjälp.

Ta hjälp med VVS och elektricitet i Malmö

Det är någon som till syvende och sist ska bo i det Attefallshus du bygger för att hyra ut. Tänker man på det så blir man också medveten om att viss bekvämlighet kommer att krävas.

Allt som rör VVS måste finnas, elektricitet måste dras, god förvaring ska planeras och det måste även finnas möjligheter att laga mat och sköta den personliga hygienen. Ett Attefallshus byggt som en komplementbostad i Malmö blir utan tvekan dyrare och kräver, som sagt, även professionell hjälp.

Ett företag inom VVS och en behörig elektriker måste anlitas för att säkerställa kvalitet på avlopp och vattenanslutningar samt för att den elektricitet och det elsystem som används är säkert. Det senare är en fråga som måste tas på allvar: du får inte dra någon el utan en behörig elektriker. Det är livsfarligt - både för stunden då du gör det och i framtiden då den som hyr ditt Attefallshus bor i byggnaden.

Ett gediget arbete inom VVS höjer livskvaliteten

VVS innebär ingen fara på samma sätt som elektricitet - men det är ändå en fråga som man inte får fuska med. Anlitar du en firma inom VVS i Malmö som kopplar in ventilation, vatten och exempelvis toalett så kommer dessa åtgärder att speglas i en bättre livskvalitet för den som hyr ditt Attefallshus. Är arbetet med VVS gediget redan från start så kommer du dessutom slippa att ta massa framtida kostnader.

Vi ser redan nu att många skördat frukterna av att bygga ett Attefallshus och vi spår att ökningen kommer att stiga ännu mer de närmaste åren. Så länge vi har den här enorma bostadskrisen så är varje förslag något som tacksamt tas emot. Är de dessutom lika bra som Attefallshuset - där både hyresgäst och ägare har vinning - så är de mer än välkomna.

11 Sep 2018

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.