Bristande taksäkerhet på många fastigheter

Som fastighetsägare är man ansvarig för att det finns ordentlig säkerhetsutrustning och att taken är i gott skick, oavsett om det handlar om en vanlig enfamiljsvilla eller en större hyresfastighet.

Anledningen till detta är att personer som arbetar med höghöjdsarbeten ska kunna känna sig trygga när de vistas på ditt tak. Verkligheten visar dock en annan bild. Det är alldeles för många hus ute i landet som har en bristande taksäkerhet.

Sotare lever farligt

Sotare eller skorstensfejare - vilken titel man än väljer att ge yrket så är det ett jobb med risker. Många skadar sig tyvärr årligen på grund av bristande taksäkerhet. De har även blivit striktare i sina regler och vägrar ofta att gå upp på tak där de direkt kan se att säkerhetsanordningar saknas.

Skulle ditt tak ha brister så lär du få veta det snabbt, men samtidigt så brukar de även vara väldigt hjälpsamma och rekommendera vilka åtgärder du behöver ta för att taket ska vara godkänt för dem att arbeta på.

Samma sak gäller takskottare och takläggare som är uppe på taken för att renovera. Det måste finnas fästen för säkerhetslinor för att de ska kunna utföra sitt arbete på taket.

Kan vara farligt för förbipasserande

Dåligt fastsittande takpannor och plåtdetaljer kan utgöra livsfara för förbipasserande nedanför din fastighet. Därför är det oerhört viktigt att göra regelbundna kontroller och att åtgärda brister snarast möjligt. Annars är nämligen du som fastighetsägare ansvarig för eventuella skador som orsakas av bristfälligt underhåll.

Även nedfallande snö och istappar kan du hållas ansvarig för, så vintertid är det viktigt att sköta snöskottning och att avlägsna is. Det räcker inte med att ställa upp skyltar på gatan som varnar för snöras.

Fixa bristerna idag

Om du känner till att din taksäkerhet behöver förbättras så kan du ta en titt på http://www.takmålning.net/taksakerhet. Där kan du få information om vilken utrustning som behövs och personliga råd för att förbättra din taksäkerhet.

15 Aug 2019

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.