Beställ vibrationsmätning för ditt byggprojekt

Att ha kännedom om kommande sprängningar i din näromgivning kan vara avgörande för att skydda din egendom och säkra eventuell ersättning för skador. I de flesta fall är det byggföretaget som inleder ett byggprojekt som utför vibrationsmätningen. Denna mätning är av stor vikt, särskilt vid pålning, sprängning eller andra anläggningsarbeten som potentiellt kan påverka markens stabilitet och ge upphov till vibrationer. Syftet med dessa mätningar är att förebygga eventuella skador på närliggande byggnader. Det innebär också att det tidigt går att vidta åtgärder för att minimera vibrationerna i marken.

Ett slående exempel på vikten av vibrationsmätning återfinns i byggandet av den nya Västlänken i Göteborg. Många bostadsrättsinnehavare var oroliga för att de gamla historiska husen skulle skadas när tunnlar skulle sprängas under centrala Göteborg. I detta sammanhang var vibrationsmätningen av avgörande betydelse, både för byggherren och privata fastighetsägare. Genom att följa vibrationsnivåerna kunde man undvika potentiella skador och vidta förebyggande åtgärder i realtid.

Realtidsvibrationsmätning för skadeförebyggande

När du anlitar ett företag för vibrationsmätning får du tillgång till avancerad datoriserad mätteknik som dokumenterar markens rörelser i realtid. Om mätningarna visar att de tillåtna vibrationsgränserna överskrids, kan detta enkelt kopplas till pågående byggarbete. Detta gör det möjligt att omedelbart avbryta arbetet och vidta åtgärder för att minska de skadliga markrörelserna.

Om du är medveten om att större byggprojekt är planerade i din närhet kan du själv ta initiativet och beställa vibrationsmätning. Resultaten av mätningarna rapporteras kontinuerligt via mejl eller sms, vilket ger dig snabb tillgång till värdefull information om markens stabilitet. Om skador uppstår och dessa kan kopplas till de pågående byggnadsarbetena ökar dina chanser att få ekonomisk kompensation för eventuella förluster. Vid kontakt med ett företag som är specialister på vibrationsmätningar kan du även få professionella råd om hur du bäst skyddar din fastighet. Deras expertis kan vara ovärderlig när det gäller att vidta åtgärder för att minimera risken för skador och maximera tryggheten för din fastighet.

22 Dec 2023

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.