Att tänka på inför rivning

Sedan urminnes tider har man inte bara byggt saker – utan också rivit dem. Rivningsprocesserna förr i tiden såg givetvis mycket annorlunda ut från hur det är idag. Idag krävs rivningslov och att processen sköts på ett säkert och lovligt sätt. Med det sagt är den ena rivningen inte den andra lik. Att ta bort ett mindre torp ute på glesbygden kräver såklart en lättare och mindre komplex process än att till exempel riva ett höghus i centrala Stockholm.

Tala med entreprenörer

Det finns idag många firmor som kan hjälpa dig med din rivning. Är firman bra och erfaren kan du få hjälp med allt från tillstånd och planering till själva utförandet. Ett bekvämt alternativ är att låta en entreprenör ta hand om hela processen, men det är också ett dyrt alternativ. Med det i åtanke väljer många att endast ta in offerter på delar av processen och sköta många av momenten på egen hand. Ett exempel är att få hjälp med planering och utförande men stå för att frakta bort materialet själv.

Du som ska riva i en större stad, till exempel Stockholm eller Göteborg, har sannolikt flera entreprenörer i ditt närområde att välja mellan. Om du har det läget är det en bra idé att begära offert från flera av dessa firmor. Du kan då jämföra priserna du får in och se till att du betalar ett marknadsmässigt pris. Det här är ett sätt att pressa priserna en del, något som kan kännas särskilt angeläget i städer som Stockholm och Göteborg då det oftast är lite dyrare där.

Fixa rivningslovet

Innan du börjar behöver du se till att få ett rivningslov (i de flesta fall). Ska du riva hus, eller delar av ett hus, i ett detaljplanerat område krävs nästan alltid rivningslov. I praktiken finns detta till för att din rivning ska stämma överens med kommunens planer för det område du bor eller ska riva i.

Något annat som påverkar är att vissa byggnader anses särskilt värda att bevara (till exempel k-märkning). Oavsett kommer du att behöva betala för att få ditt rivningslov. Hur mycket du betalar skiljer sig åt en hel del beroende på vilken kommun det handlar om.  I Stockholm kan det till exempel vara dyrare än i Lund eller i Solna. Tänk på att vara ute i god tid när det gäller rivningslov då handläggningstiderna kan vara ganska långa. Även handläggningstiderna är något som skiljer sig åt mellan olika kommuner.

3 Nov 2017

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.