Är din mark säker att bygga på?

Sverige växer så det knakar och i synnerhet så gäller detta storstadsregionerna där Stockholm får fungera som det klarast lysande exemplet. Det byggs som aldrig förr i Stockholm och det innebär att staden växer utåt; en expansion som gör att markägare i området säljer av delar av sin mark så att staden får en möjlighet att ge bostäder till alla. Troligt är att Stockholm inom en snar framtid har betydligt fler stadsdelar och områden som räknas till staden än vad fallet är idag.

Dock; vi nämnde markägare och byggande - en kombination som måste kompletteras av ännu en sak innan de smälter ihop. För det är nämligen så att Stockholm - och även Sverige i stort - har problem med avgaser, med utsläpp och med andra typer av gifter (från exempelvis industrier) som ligger dolda under jorden.

Kort sagt; den mark du äger och som du planerar att bygga på - eller sälja! - kan vara full av gifter, metaller och andra otrevligheter som gör att man inte kan bygga där förrän åtgärder vidtagits. Bygger du hus på din mark och där det visar sig finnas PCB så kan detta gör att folk far illa av att bo- och vistas där. Detsamma gäller andra ämnen och gifter som är vanligt förekommande i Sverige - olika metaller, fenoler, svavel, cyanider med flera - och som måste saneras och deponeras innan en byggnation kan ske. Vi ska titta lite närmare på hur en marksanering ser ut.

Genomför en marksanering innan

Det första steget som ska tas är att undersöka hur marken egentligen ser ut och om den på något sätt är kontaminerad av något gift, något ämne eller någon typ av metall. Skulle så vara fallet så äger en marksanering rum efteråt.

Vi kan säga att du är en markägare och planerar att bygga bostäder på din mark - en mark som du misstänker kan vara giftig. Så här går det till då företaget du kontaktat för en marksanering arbetar.

  • Undersökning. Först och främst så genomförs en grundlig undersökning och en massa avancerade prover tas och analyseras.
  • Åtgärdsplan. En marksanering måste ske - din mark innehåller gifter som kan vara skadliga. Företaget sätter ihop en noggrant utformad åtgärdsplan - ofta tillsammans med Miljökontoret - där man planerar allt från grävarbete, sanering, deponering och återställande av marken. Allt utifrån hur stor mark det handlar om, hur mycket gifter som finns samt hur tillgänglig område det handlar om. Man tar även hänsyn till din ekonomi och försöker att hålla saneringen inom det kontaminerade området för att hålla priset på en rimlig nivå.
  • Verkställande: Den planerade saneringen sker och åtgärdsplanen följs till punkt och pricka.
  • Efterkontroller. En marksanering följs alltid av efterkontroll där man analyserar nya prover samt åtgärdar eventuella problem.
  • Säkert: Området är nu säkert att bygga på.

Läs mer om marksanering här.

22 Dec 2017

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.