Anlita en geotekniker

Vid större byggnationer är det viktigt att anlita en geotekniker, så att man vet vilka förhållanden som man kommer bygga i. Och vad det kommer kosta.

Glädjen stod högt i tak när byggfirman hade kommit över en stor bit mark på ett mycket attraktivt läge. Här skulle man nu bygga ett flertal höga bostadshus, som man visste skulle dra in mycket stora pengar i kassan.

Men när en av delägarna en dag ställde frågan gällande hur läget stod till under markytan, så blev det en orolig stämning på kontoret. Plötsligt mindes man några konkurrenter som nästan hade gått i konkurs på grund av fördyrande kostnader för grundläggningen. Snabbt tog man därför kontakt med en geotekniker, som kunde ta reda på hur det stod till med marken man köpt.

Geotekniker för rätt planering

Det var många spända dagar för ägarna av byggfirman innan man fått ett resultat från den geotekniker som man anlitat. Men när det väl kom så var det återigen glada miner och ägare som kunde andas normalt igen. Lite som att vinna högsta vinsten på ett lotteri, där vinsterna bestod i minsta möjliga kostnader vid byggnationer.

Utan att ha en aning om hur det stod till under markytan så hade man fått mer eller mindre perfekta förhållanden för sin byggnation. Där fanns en berggrund som låg på lagom djup, och som man kunde förankra sina pålar i. Och det var dessutom en berggrund som innehöll rätt komponenter för att vara stark och stabil på alla sätt och vis.

27 Mar 2023

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.