Blogg

Sida 2

Bygg ett Attefallshus som en komplementbostad

11 sep 2018

Hur ska man lösa bostadskrisen i Sverige? En bostadskris som främst syns i våra större svenska städer, men som även börjar synas allt mer i mindre städer. Tar man Malmö som exempel så visar sig krisen främst genom att fler och fler väljer att flytta till staden och att de befintliga bostäderna dels är för få till antalet och i och med det också på tok för dyra. Detsamma gäller i Stockholm och Göteborg.

Hur ska en ung person ha råd att köpa en bostadsrätt för flera miljoner kronor och finns det egentligen några vettiga alternativ i och med att man bygger allt färre hyresrätter (som dessutom, i många fall, har en oskäligt hög hyra)? Ett förslag som faktiskt kan göra skillnad handlar om Attefallshus.

Attefallshus kräver inget bygglov

På det stora hela så innebär det att man som husägare kan bygga ett komplementhus på sin tomt om 25 kvm och med en höjd på fyra meter. Detta kan man sedan fullt ut inreda som en bostad och sedan hyra ut detta. En hyra som i sin tur - inom några år - kommer att täcka byggkostnaderna. En klassisk vinst-vinst-situation.

Men, att bygga ett Attefallshus - som dessutom inte kräver ett bygglov! - och hyra ut det som en komplementbostad kräver också professionell hjälp. Skulle du använda de givna måtten och bygga ditt Attefallshus i Malmö som ett garage eller ett större förråd så kan du göra det på egen hand - från start till mål. Som bostad att hyra ut - där krävs det professionell hjälp.

Ta hjälp med VVS och elektricitet i Malmö

Det är någon som till syvende och sist ska bo i det Attefallshus du bygger för att hyra ut. Tänker man på det så blir man också medveten om att viss bekvämlighet kommer att krävas.

Allt som rör VVS måste finnas, elektricitet måste dras, god förvaring ska planeras och det måste även finnas möjligheter att laga mat och sköta den personliga hygienen. Ett Attefallshus byggt som en komplementbostad i Malmö blir utan tvekan dyrare och kräver, som sagt, även professionell hjälp.

Ett företag inom VVS och en behörig elektriker måste anlitas för att säkerställa kvalitet på avlopp och vattenanslutningar samt för att den elektricitet och det elsystem som används är säkert. Det senare är en fråga som måste tas på allvar: du får inte dra någon el utan en behörig elektriker. Det är livsfarligt - både för stunden då du gör det och i framtiden då den som hyr ditt Attefallshus bor i byggnaden.

Ett gediget arbete inom VVS höjer livskvaliteten

VVS innebär ingen fara på samma sätt som elektricitet - men det är ändå en fråga som man inte får fuska med. Anlitar du en firma inom VVS i Malmö som kopplar in ventilation, vatten och exempelvis toalett så kommer dessa åtgärder att speglas i en bättre livskvalitet för den som hyr ditt Attefallshus. Är arbetet med VVS gediget redan från start så kommer du dessutom slippa att ta massa framtida kostnader.

Vi ser redan nu att många skördat frukterna av att bygga ett Attefallshus och vi spår att ökningen kommer att stiga ännu mer de närmaste åren. Så länge vi har den här enorma bostadskrisen så är varje förslag något som tacksamt tas emot. Är de dessutom lika bra som Attefallshuset - där både hyresgäst och ägare har vinning - så är de mer än välkomna.

Planera för en bättre ventilation

6 sep 2018

Ventilation är tyvärr en lite bortglömd del då det kommer till nybyggnationer och olika renoveringar. Som privatperson så ser man hellre till andra saker än att lägga pengar på ett uppdaterat ventilationssystem - saker som syns och som gör att intrycket blir bättre. Hellre än snygg köksbänk än bra luft i köket, om ni förstår vad vi menar. Det är förståeligt, men det kan komma att straffa sig.

Ventilationen är extremt viktig för hur vi mår. Ett hus med undermålig ventilation har en ökad risk att bli angripet av mögel- och fuktangrepp. Detta kan i sin tur leda till sjukdomar såsom återkommande förkylningar, allergier och till och med astma. Att vi koncentrerar oss sämre i utrymmen med dåligt ventilation är ett faktum och det gäller såväl i skola, som på jobbet och i våra egna hem.

Lever man i en bostad med sämre ventilation så får man också en betydligt sämre livskvalitet. Därför bör man alltid planera för ventilationen i samband med byggnationer och låta en VVS-firma sköta denna viktiga del. En planering som dels utgår från hur byggnationen ska se ut, hur många som bor i hushållet samt hur behoven i familjen ser ut.

Tänker man till här så kan man både få en bättre inomhusmiljö och - faktiskt - spara en hel del pengar på sikt. Dagens ventilationssystem är med energisnåla och effektiva. Är de dessutom anpassade efter byggnation/bostad så kan man för en minimal kostnad få extremt fina förutsättningar att leva i.

En OVK-besiktning måste ske med jämna mellanrum

I Sverige har vi - gällande skola, arbetsplatser, offentliga lokaler och i fastigheter - tydliga regler gällande ventilation, skötsel av denna och på krav om byten (då det krävs). Detta kallas för OVK besiktning och en sådan har sedan mitten av 1990-talet varit reglerad i lag.

Kort sagt och enkelt beskrivet: äger du en fastighet så har du ett stort ansvar för att dina hyresgäster ska ha en fungerande ventilation i sina bostäder. Ditt åtagande i detta ligger i att - under en given period - boka in en ackrediterad firma för en OVK-besiktning. Vid en sådan kontrolleras ventilationssystem och du som fastighetsägare tilldelas ett protokoll som ger dig tydliga förslag gällande eventuella åtgärder som måste vidtas.

Detta alltså vid anmärkningar. Skulle din OVK-besiktning ske utan anmärkningar så kommer du enbart att tilldelas protokollet i fråga (varav en kopia alltid skickas till tillsynsnämnden för OVK i den kommun man bor i). Du får även ett bevis på att en OVK-besiktning är utförd och detta skall sättas upp synligt i trapphuset - gärna på anslagstavlan.

Sedan OVK besiktning blev reglerat i lag så har problematiken kommit att bli betydligt mindre. Inte minst syns detta i skolor där både barn och lärare numera ges bättre förutsättningar att klara av en hel dag. Du kan tänka dig ett stimmigt klassrum med många elever, en tryckande värme utanför och ett undermåligt ventilationssystem - hur ska man kunna ställa krav på elever i ett sådant läge? God ventilation ger bättre koncentration och detta leder i sin tur till en bättre utbildning och inlärning.

Boka in en OVK-besiktning och få svar gällande din ventilation

För hus- och villaägare finns det inte lika höga krav, men frågan är om det inte är dags att göra någonting åt detta? Många idag lever i hus som inte alls ger dem en sund inomhusmiljö och man gör detta utan att ha en aning om det.

En OVK besiktning (OVK - Obligatorisk VentilationsKontroll) skulle kunna ge vetskap och möjligheter till åtgärder i ett syfte att förbättra.

Bygga säkert lönar sig

20 aug 2018

Vissa påstår att vi är trygghetsnarkomaner i Sverige och att vi försöker skydda oss mot både verklige och påhittade faror som skulle kunna finnas i vår vardag. När vi tänker tillbaka på den sommmar som har varit, att vi har sett så mågna skogsbränder, och om vi jämför vår beredskap och vårt sätt att hantera skogsbränderna, mot det som hände i Grekland, när det började brinna där, kan man vara tacksam över att vi är "trygghesnarkomaner" i Sverige. Få länder är så säkra som Sverige. När det kommer till bränder är det bra att vara trygghetsnarkomaner.

Trygga företagets lokaler

När det kommer till en eventuell brand är det fråga om sekunder och minuter. En ld osm får fart är otroligt snabb. Det är nämligen inte bara elden i sig som åstadkommer skada, det är lika skadligt med röken som elden åstadkommer. En brand på endast 2-3 minuter åstadkommer aska och sot på hela det utrymme där elden brinner. Hela. Det innebär att hela utrymmet måste saneras om det skulle brinna i en lokal. Och det endast på några minuter. Det handlar inte om någon lång tid. Därför är det viktigt att kunna kväsa elden innan den har hunnit brinna på några minuter.

De tidiga minuterna är viktigast

Har man då något till hands när elden precis har tagit fart, är det den bästa åtgärden man kan göra. Då är det viktigt att ha en brandfilt eller en brandsläckare så nära det bara går. Alla företag borde ha en brandsläckare som alla känner till var den finns. Som husägare bär du se till att det finns brandfilt, brandsläckare och om det är en lokal med en övervåning måste man se till att det finns en brandstege som alla på övervåningen kan ta sig ner via.

Bränder i trapphus sprider sig fort

Skulle det börjar brinna i trapphus, sprider dig branden otroligt snabbt. Trapphus har öppna ytor och högt i tak. Här kan elden sprida sig snabbt uppåt, vilket innebär att man bör ha en särskild brandtrappa, eller brandstege utanför fastigheten som människor i nöd kan använda sig av. Därför bör man som fastighetsägare se till att mått och steg tas för att se över brandrisk, bygga in säkerhet i fastigheten och kanske renovera på sätt som gör det svårare för en brand att sprida sig.

Bor man i Stockholm kan vi rekommendera detta byggföretag som är experter på brandtätning i Stockholm.

Tänk om man kunde bo i en container(!)

10 aug 2018

Egentligen kan man bygga vad som helst av vad som helst, eller nästan vad som helst av vad som helst. Vad tänker vi på här? I bostadsbristens Stockholm, borde man uppmuntra fler som är kreativa, uppfinningsrika och som vågar mer.

Varför inte hyra eller köpa en container och inreda den som bostad, ifall man saknar en bostad? Vi skulle behöva fler riktigt billliga bostäder, som inte kostar mycket att hyra, om vi ska komma från de dyra bostäder som de som inte är så resursstarka har råd med. En container består ju nästan enbart av rostfritt stål, ett material som inte kostar särskilt mycket. Tänk dig då att du inreder containern och inreder den med gipsväggar, innertak och ett riktigt betonggolv. Du skär ut en eller flera öppningar för fönster och dörrar.

Varför inte bli byggherre till ett studentboende?

Den fyrkantiga containern är alldeles utmärkt att bygga på höjden. Säg att du kommer över flera containrar. Du inreder alla på liknande vis och vips har du byggt ett helt bostadskomplex med små resurser. Har du sedan en tomt som du förfogar över kan du placera containrarna på varandra, bygga ett trapphus så alla kommer in och ut på ett säkert sätt. Du gör dem till små ettor med pentry och badrum, så har du studentbostäder som du kan hyra ut för en spottsstyver. Det sista de behöver är anslutet VVS och bredband. Det som saknas i storstäderna är just billigare hyresbostäder som vanligtvis fattiga studenter har tillgång till.

Lätt flytta containern

En snabb sökning på internet visar att man även kan använda en container och inreda den till en pop-up restaurang, eller till ett sommarcafé. Då behöver du utrymmet i containern bara till ett kök och låter gästerna sita utomhus. Man kan lätt uppföra ett provisoriskt plåttak som de kan sitta under ifall att det regnar.

En container är också lättt att flytta. Det är därför vi vanligtvis väljer att frakta varor i containrar. Det är bara att placera en container på ett lastbilsflak. Det är också därför som många byggföretag använder container till att slänga saker i när de uppför byggen på olika ställen i Stockholm.

En container har en form som är lätt att möblera. De är lätt att upföra som funkishus, bara man har en arkitekt som kan rita upp hur man kan bygga den är det lätt att använda container som utgångspunkt för ett husbygge.

Att gjuta och slipa betonggolv

31 jul 2018

Det blir mer och mer vanligt i Stockholm att byta ut de gamla trägolven mot andra varianter. Speciellt hett tycks det vara med ett gjutet betonggolv som man sedan ger en golvslipning för att få den där klara, skinande ytan som slipad betong ger. Ett slipat betonggolv ger en lyxig känsla och kan verkligen ge en modern villa ett riktigt lyft. I gamla lägenheter passar det kanske mindre bra, men i nybyggen kan det bli helt perfekt. Många vill undvika att golvet ska kännas kallt att gå på och väljer därför att lägga in golvvärme, något som passar perfekt till betonggolv. Känslan av att gå över ett uppvärmt, blankt och vackert betonggolv är svårslagen.

När det gäller golvslipning av ett betonggolv kan man med fördel vända sig till en professionell golvslipare i Stockholm. Det är inte bara ett tips, utan en rekommendation. Om det är svårt att att utföra en golvslipning av ett vanligt trägolv, är det desto svårare att slipa ett betonggolv på ett snyggt sätt. Det är därför en syssla som bäst överlåts åt proffsen.

Man bör gjuta med ny betong

När man gjuter ett nytt betonggolv bör man använda sig av ny betong som är anpassad för ändamålet. Det finns gott m betongprodukter som lämpar sig bra för golvgjutning och som ger det resultat man vill ha. Många tänker att man kanske kan använda sig av den råbetong som ligger under golven i Stockholms betonghus, och slipa upp den, men det är sällan en bra idé. Den betongen är ofta ganska ful och full av sprickor, vilket gör att den lämpar sig mindre bra för att exponeras i ett golv. Gjut istället ett nytt lager med högkvalitativ betong.

Golvvärme ger mervärde

Att lägga ut värmeslingor över golvet inan man gjuter är en mycket bra idé. Då garanterar man att golvet aldrig känns kallt om vintrarna och kan alltid njuta av känslan av ett varmt betonggolv. Om du vill ha golvvärme måste du anlita en behörig elektriker, det kan inte golvläggaren göra själv. Däremot tillhandahåller många golvläggningsfirmor även behöriga elektriker, så det brukar lösa sig.

Olika kulörer för att passa inredningen

Vill du gå hela vägen med stylistdrömmarna är det inte svårt att färga in sitt betonggolv i en kulör som matchar inredningen och resten av bostaden. När man färgar betong blandas färgpigment i betongblandningen och sitter sedan där. Resultatet kan verkligen bli häftigt, men det kan vara bra att prova på en liten yta först för att se om man verkligen gillar det, när golvet väl ligger där så finns det ingen återvändo.

En professionell golvslipning blir pricken över i

För att slipa ett betonggolv räcker det inte med en vanlig golvslipningsmaskin. Vanligen används en diamantslip, som har den hårdheten som behövs för att kuva den hårda betongen. Du bör anlita en professionell golvslipare i Stockholm som har de nödvändiga maskinerna och kunskaperna som behövs för att göra ett bra jobb. Vad gäller efterbehandling så är det polering med poleringsmaskin som gäller, vanliga ytbehandlingar som lack eller hårdvaxolja fungerar inte på betong. Hör dig för me din golvläggare om vad han anser är den bästa ytbehandlingsprodukten.

Med ett slipat betonggolv har du ett golv som kommer att hålla i evigheter. Dessutom är det så gott som underhållsfritt, lite dammsugning då och då och lite gnuggande för att bli av med fläckar bara. Så gör som så många andra Stockholmare redan gjort, skaffa ett originellt och stilfullt golv till din bostad – gjut ett betonggolv!

På sidan http://www.golvslipningstockholm.biz/ hittar du all info du behöver om golvslipning.

Bygg ditt Attefallshus i sommar

18 jul 2018

Att bygga ut eller bygga nytt innebär ofta en långdragen process. Från start till mål så kan man räkna med att det tar avsevärt mycket längre tid än vad man från början tänkt sig. I många fall så är det heller inte själva byggandet som tar tid. Istället så handlar det om att de byråkratiska kvarnarna ska mala och där man hamnar i något slags limbo mellan vad man vill göra och vad man verkligen får göra.

Att man måste söka bygglov för de flesta typer av byggnationer är en självklarhet - vi har regler att följa och just bygglovet är, på det stora hela, ett bra sätt att säkerställa kvalitet, säkra jobb och enhetliga byggnader gentemot övriga byggnationer i området. Det är dock även något av en bromskloss där en person i byggnadsnämnden kan ge ett nekande svar - till synes utan anledning - och där det dessutom bär en hög kostnad.

Tacksamt är därför att det numera går att bygga vissa saker utan något bygglov. Det mest talande är ett Attefallshus och det är något vi ska titta närmare på här.

Snabba puckar om Attefallshus

Vi ger några snabba fakta om vad som gäller för ett Attefallshus och därefter så tittar vi närmare på vad som är möjligt att använda ett sådant till.

 • Du får bygga ett Attefallshus med en maximal area om 25 kvm och med en höjd på 4 meter. Detta gäller för ett fristående sådant. Vill du bygga ett väggfast - exempelvis i form av ett uterum - så får detta i så fall inte överskrida 15 kvm. Gällande höjden så kan du bygga detta högre, men inte så högt att det sticker upp ovanför din befintliga bostad.
 • Avstånd till grannarna ska också tas i beaktning. Du får inte resa ditt Attefallshus närmare din tomtgräns än 4.5 meter. Ska du bygga närmare än så krävs deras medgivande. Ett tips gällande detta är att du oavsett försöker involvera dina grannar. Detta då ett attefallshus kan vara skrymmande och exempelvis störa kvällssol eller annan utsikt. Du vill inte skapa dålig grannsämja - bättre upp är att informera och kanske hitta någon alternativ placering som kan gynna er båda.
 • Inget bygglov - men väl en bygganmälan. Du måste anmäla din tilltänkta byggnad till Byggnadsnämnden i din kommun och invänta ett svar innan du sätter igång. För detta kommer en avgift som - tyvärr - är varierande. Vi säger tyvärr då den summan skiljer sig mellan olika kommuner och att du således kan ha otur att bo i fel (och därmed få betala en högre avgift). Räkna med att en sådan kostar mellan -5000 kronor. Detta mellan tummen och pekfingret.

Det var de viktigaste reglerna för ett Attefallshus. Vi ska dock tillägga att det även kan påverka om du bor i ett område nära militära anläggningar, nära vattendrag eller nära exempelvis järnvägen. Där kan det komma att krävas bygglov. Allt detta framkommer dock då du lämnat in din bygganmälan.

Ett Attefallshus som bostad?

Ja, varför inte. En av tankarna med att tillåta dessa frikostiga mått och göra ett Attefallshus bygglovsbefriat var nämligen att det skulle kunna lätta lite på trycket på bostadsmarknaden. I synnerhet i våra städer. Bygger du - eller köper ett nyckelfärdigt - Attefallshus och utrustar detta med el, vatten, avlopp samt med goda förvaringsmöjligheter och god isolering så är det möjligt att hyra ut detta.

Det är ett bra sätt att finansiera byggkostnaden också. Hyr ut ditt Attefallshus under några år och du har det, så att säga, betalt. Många väljer även att bygga sina attefallshus som exempelvis garage, bastu - med relaxavdelning - och för mer förvaring. Fantasin sätter egentligen gränserna.

Vi ska dock tillägga en sak för att undvika ett vanligt missförstånd: du måste ha en befintlig byggnad för att få resa ett Attefallshus. Vice versa går alltså inte; du kan inte köpa en tomt och sätta upp ett bygglovsbefriat hus där.

Frakt av farligt avfall genom en IBC-tank

16 jul 2018

Vad åker egentligen längs våra svenska vägar? I många fall så vill man nog helst inte veta då just den vetskapen skulle skapa en nervositet bakom ratten; en nervositet som i sin tur kan leda till olyckor. För, det finns en hel del farliga saker dolda bakom dörrarna till en vanlig långtradare - avfall, kemikalier, tillsatser, färgrester och så vidare - och som kan ställa till med stor skada om olyckan skulle vara framme. Just dessa typer av svårhanterligt avfall har särskilda regler för att ytterligare göra transporterna säkra.

Dels så ska de transporteras i särskilda behållare - en så kallad IBC-tank - och där dels denna IBC-tank i fråga ska vara korrekt märkt med UN-märkning där ett serienummer står skrivet samt där det utförligt finns beskrivet vilken typ av vätska som behållaren innehåller.

Att den som sköter transporten av dylikt avfall har genomfört - och blivit godkänd - en ADR utbildning är också viktigt då just denna del ger all kunskap kring hur farligt avfall ska framföras längs vägarna. Tre punkter som tillsammans med rutiner kring tvätt och kassering (i IBC-tank i plast som använts för bränsle ska kasseras efter fem år) gör att du kan färdas säkert på vägarna - även om vetskapen kring att lastbilen bredvid dig har farligt gods i lasten.

IBC-tank för privat bruk?

En IBC-tank används primärt för att olika företag på ett säkert sätt ska kunna transportera farlig avfall, livsmedel och allehanda vätskor från punkt A och punkt B - detta oavsett om punkterna i fråga ligger i Sverige eller utomlands. Tillsammans med olika industrier så är det den huvudsakliga användningen för IBC-behållare (som även det är ett vedertaget namn).

Finns det då någon relevans för dig som privatperson och kommer du någonsin att behöva använda dig av en sådan större behållare? Ja, varför inte. Vi kan säga att du håller på att renovera i en stuga på landet och där du under tiden kommer att leva väldigt sparsamt. Du saknar rinnande vatten, du saknar el och du saknar avlopp. Maten lagar du över ett mindre bärbart gasolkök som du har med dig. Hygienen och vattnet är dock en fråga där svaret kan stavas en IBC-tank. Genom att ha en sådan full av vatten så kan du dels ha tillgång till vatten för både tvagning och för att dricka under den tid då renoveringen pågår.

En IBC-tank rymmer ungefär en kubik och går att ställa hur stadig som helst. Genom en slang i botten så kan du hela tiden fylla mindre behållare med vatten och du slipper således åka in till närmaste bensinstation för att fylla på förrådet. Tänk dock på att koka vattnet innan du dricker det för att bli kvitt eventuella bakterier.

Bygg er tandläkarmottagning på rätt sätt

14 jun 2018

Oavsett om man talar om att bygga i en butik eller i exempelvis en mottagning för tandläkare så finns det en gemensam nämnare som ligger i att hitta en balans mellan de egna behoven och för de behov som kunderna/patienterna har. Du och din personal ska ha plats och utrymme för att kunna göra ert jobb; samtidigt så ska det finnas yta för kundernas bekvämlighet och för att de ska känna sig välkomna.

Vi kan fokusera på en tandläkarmottagning i detta och rada upp några punkter som kan hjälpa dig som privattandläkare att hitta rätt balans om du ska starta en egen mottagning. Vi kommer att bortse från utrustning och annan teknologi som används dagligen - sådant är det första som ska planeras in och det finns utförliga regler kring vad som gäller då sådant ska sättas på plats. Däremot så kan vi fokusera på helheten och det gör vi enklast genom att rada upp våra poänger enligt följande:

Tänk er en tandläkare ur ett patientperspektiv

Ett av de första man ska tänka på gäller just en tandläkare är hur många uppfattar dig som yrkesman. Faktum är att de flesta känner ett visst obehag över att besöka en tandläkare - i vissa fall finns dessutom en tydligt utvecklad fobi.

Det gör att man dels bör skapa en yta som tar bort lite av obehaget. Ett väntrum som är skapat för patienterna, helt enkelt. Bekvämare stolar, bänkar och fåtöljer, välsorterade tidningsställ och kanske en tv där man kan följa aktuella händelser i världen (att ha exempelvis CNN på är ingen dum idé). Fritt Wi-Fi är också något som ligger rätt i tiden. Likaså att erbjuda kolsyrat - eller vanligt - vatten. Det finns företag som du kan beställa prenumeration av och som sköter allting utan att ni behöver engagera er nämnvärt.

Tänk även på att kanske bygga till en extra vägg där du kan inreda med en tanke på barnen. En liten lekhörna där de yngsta kan leka och ha roligt. Det kommer utan tvekan att gynna dig som tandläkare vid den efterföljande undersökningen. Fler tips kommer här:

 • Golv: Ett lättstädat golv är att föredra och här kan ett så kallat industrigolv vara lösningen. Detta även i underöskningsrummen. De är lätta att städa, de klarar av hårt tryck, de är snygga och de klarar av spill från olika kemikalier och annat. Ett bra val.
 • Receptionen: Det går alltid att platsbygga en reception efter den yta ni har till ert förfogande. Ett tips är att den är det första som möter kunderna då de anländer. Man vill etablera en snabb kontakt, meddela sin närvaro och sedan sätta sig ned med ett glas vatten för att vänta in den tandläkare man bokat tid hos.
 • Toalett: Ska naturligtvis finnas. Vårt råd är att du kostar på den lite mer. Det finns företag som är specialiserade på exempelvis badrumsrenovering och som kan hitta fina lösningar även om det handlar om en mindre yta. En fräsch toalett skapar ett intryck av seriositet.
 • Belysning: En stor del av det totala intrycket kommer att handla om vilken typ av belysning ni väljer. Vi skulle snarare vilja rekommendera en lite mörkare ton än att ha det där extremt ljusa - nästan bländande - ljuset som många väljer. Det ska naturligtvis vara ljust i de salar där tandläkare, sköterskor och tandtekniker arbetar - men i exempelvis väntrum så vill man ha lite mer lugn och ro. Satsa hellre på att exempelvis sätta upp läslampor vid sittplatserna.
 • Totalentreprenad: Du har alltså snickeri, du har belysning, du har rörmokeri, golvläggning och plattsättning. Det är många olika branscher och det gör att arbetet med att ens hitta rätt företag för varje moment kan ta lång tid. Vårt råd är att du satsar på att anlita ett företag för allting. Totalentreprenad kostar lite mer, men det blir ofta ett effektivare - och bättre - jobb i slutändan. Det blir definitivt mindre jobb för dig och du som tandläkare kan få den snabbare väg fram till det väsentliga: att slå upp portarna till din nya mottagning.

Här kan du se ett exempel på en modern tandvårdsklinik: Tandläkare Sundbyberg.

Så hittar BRF:er rätt hantverksfirma

31 maj 2018

Många BRF:er passar på nu under torrsäsongen, som vår och sommar innebär, att renovera fasad eller tak på sina fastigheter. Det är ofta en hel del som behöver göras efter en lång och kall vinter. Det är temperaturskillnaderna som sliter på våra fastigheter och för att bevara ett bra utseende är det viktigt att hålla fasaden i ett gott skick. Här tar vi upp hur BRF:er kan få tag i bra hantverkare som kan utföra det viktiga renoveringsarbetet.

1. Upphandling och offert

Det man brukar göra när man söker efter den bästa aktören för att utföra renovering av fasad eller tak är att man gör en upphandling och tar in offerter. Då jämför man vilka som har de mest fördelaktiga offerterna och villkoren. Den som har bäst pris, eller den mest prisvärda tjänsten är den som brukar vinna upphandlingen.

2. Anlita byggfirma och skriva kontrakt

När man väl har hittat den byggfirma man vill ska utföra uppdraget skriver man sedan kontrakt för att få arbetet utfört, man bestämmer pris och tidsramar.

3. Hyra byggställningar

Har firman som man anlitar inga egna byggnadsställningar, ser man till att hyra sådana, anpassade till det slags arbete som ska uppföras och som krävs för den fastighet som ska renoveras. Det är alltid arbetsgivaren som har ansvar för byggjobbarnas säkerhet och ska förse dem med utrustning som håller dem säkra.

4. Uppdragsgivarens ansvar

Det är aldrig uppdragsgivarens ansvar att säkerställa arbetarnas säkerhet. Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för säkerhet och arbetsmiljö. Rent moraliskt kan man däremot tycka att uppdragsgivarens ansvar är att påpeka bristande säkerhet för dem som ska utföra arbetet.

Det säger statistiken

Enligt statistik har dödsfallen i arbetet gått upp de senaste tre åren, från 44 dödsfall 2015 till 55 under hela förra året. Redan i år har 15 dödsfall inträffat och det faktum att dödsfallen går upp är oroväckande. För alla inblandade är 15 dödsfall bara i år, 15 dödsolyckor för många.

Här redovisar vi inte orsakerna bakom dödsfallen, det kan vara allt från  andra farliga arbetsplatser till arbetsplatser på höga höjder, ändå ingår dessa arbeten i statistiken, vilket manar alla som är arbetsgivare och uppdragsgivare att vara uppmärksamma på att förhindra arbetsplatsolyckor i den mån man bara kan.

Säkerställ att fastigheten är säker arbetsplats

Många litar på att hantverkarna själva ser över sin säkerhet. Vi litar på att Sverige som land är en garant för att arbetet som sker på våra fastigheter är säkra, men det är inte givet. Anlitar man hantverkare som i sin tur anlitar andra hantverkare kan ansvaret vara diffust och man ser att ju längre led det förekommer mellan uppdragsgivare, BRF:en i detta exempel, och uppdragstagare, kanske underleverantör till underleverantörer som fått sitt uppdrag av en anlitad hantverkare, desto mindre ansvar anser arbetsgivaren att den har gentemot dem som faktiskt genomför sjävla uppdraget. I värsta fall kan ansvaret ändå falla på BRF:en som faktiskt har gett i uppdrag att renovera fastigheterna.

Viktigt med ordning och reda även på byggarbetsplats

30 maj 2018

Som så mycket annat gäller det att hålla en ordning och reda för ett effektivt arbete. Även hemma behöver man utföra olika sysslor för att livet ska fungera. Många som letar efter saker som de har använt, någonstans, någon gång, behöver leta efter dem, om de inte har en given plats i hemmet.

Bästa sättet att leta efter borttappade saker brukar vara att städa. Städar man, nämligen, hittar man sakerna eftersom man flyttar på alla saker, ställer undan dem och lägger dem på sin rätta plats. Ju fler platser som man har i sitt hem, för de olika prylar man har, desto lättare är det sedan att utföra sina sysslor hemma.

Inte alla har ordning på sina saker

På samma sätt är det med alla ens verktyg. Många snickarbänkar och arbetsrum är rena rama drömmen av ordning. Tyvärr är det inte alltid så, arbetar man intensivt med något blir det förr eller senare en enda röra, som man kanske inte hinner få ordning på innan allt är klart.

Därför är det inte så konstigt om man kan behöva genomföra en städning, även av en byggarbetsplats då och då. Framför allt när man är färdig vid ett visst moment. Säg att man bygger ett flerfamiljshus. Man har gjutit i betong, sågat, spikat, monterat, dragit av plast av byggmaterial och så vidare.

Inte hälsosamt bygga in damm och smuts

När väl själva konstruktionen är färdig och man ska gå vidare till att börja inreda; spika upp gipsväggar, installera elen, dra VVS-rör och så vidare, vill man inte bygga in all smuts, damm, spikar och överblivna plastförpackningar. Då behöver man städa allt innan man kan börja bygga själva inredningen. Och även efter det, innan man kan gå vidare och börja måla, vill man ha det dammfritt, liksom efter en målning, tapetsering och installeringar av olika vitvaror och inredningar, behöver man städa för att det ska bli klart.

Istället för att byggarbetarna ska behöva lägga ner tid på att städa, är det så mycket mer effektivt att ta in en byggfirma som kan städa undan allt som behöver komma bort. Varför inte anlita en byggfirma som utför byggstädningen åt dig i Stockholm, eller på andra orter?

Detta kan en byggstädningsfirma göra

En professionell byggstädningsfirma kan forsla bort allt från byggarbetsplatsen. De ser till att allt är så städat som det behövs. De ser till att återvinna det som går att återvinna och att det som är farligt för miljön, slängs på ett säkert sätt. De ser till att det finns alla förutsättnignar som behövs för att det ska bli städat och rent, bland annat om det saknas vatten för rengöringen, ser de till att lösa det. De har rätta maskiner som behövs för att kunna städa stora ytor och att inte spikar, muttrar och små men farliga saker ligger kvar och kan skada människor.

Så mycket kostar det att renovera fönster

18 maj 2018

Behöver du reparera dina fönster? Man behöver ju inte ha trasiga glas bara för att reparera fönster. Det kan behövas göras efter åtminstone 15, 20 år. Om du inte känner till något företag som gör renoveringar av fönster, så där på rak arm, kan du alltid börja med att googla fönsterrenovering Stockholm, om det är där du bor. Om inte skriver du in den ort du bor på i sökfältet. Sedan är det bara att ta kontakt med de företag som dyker upp som förslag och ber om offert och referenser. När du sedan har valt ett bra företag som har garantier på sitt jobb och som lämnar garantier på sina renoverade fönster, är det bara att testa dem.

Anlitar du proffsen kommer de och hämtar fönstren

Då kommer de hem till dig och renoverar dem. Oftast lägger den en skyddande plast där fönstret har suttit och spikar igen hålet där fönstret satt så att ingen kan ramla ut ur det. De brukar då ta bort hela fönstret, lossar på fönsterglaset, lagar de delar på fönsterbågarna som är trasiga, likadant på fönsterkarmarna, ifall något är trasigt byts det ut mot nya, fräscha delar. Sedan läggs fönsterglasen in på nytt, de kittas, fönsterbågarna impregneras och målar. Samma sak händer med karmarna.

Sedan kommer företaget tillbaka med de nyrenoverade fönsterbågarna och monterar in nyrenoverade fönstren. Om du väljer nya glas på dina fönster kostar ett klassiskt tvåglasfönster mellan 700-3.500 kronor, treglasfönster mellan 2.000-5.000 kronor. Dessa kostnader beräknas på fönsterglas med isolerglas som hjälper till att sänka värmekostnaderna.

Så mycket kan renoveringen kosta

Kostnaderna för själva arbetet kan man räkna kommer att bli cirka 450-650 kronor i timmen. Det beror på vilken hantverkare det är och i vilken stad de arbetar. Man kan generellt säga att hantverkare i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har något högre löner än på andra ställen. Däremot tillkommer möjligheten att dra av för ROT-avdraget på arbetskostnaden. Det brukar ta ungefär två timmar per fönster, vilket i så fall skulle ge dig en kostnad på mellan 1.000-2.000 kronor per fönster i arbetskostnad. Om du tycker det är mycekt bör du jämföra kostnaderna för helt nya fönster.

Miljövänligt att renovera fönster istället för att köpa nya. Om du låter renovera dina fönster istället för att skaffa nya är du med och ser till att skona jordens resurser vilket är allt viktigare. Läs mer på denna länk om företag som utför fönsterrenovering i Stockholm.

Anlita proffs för att sätta upp markiser

12 maj 2018

Markiser både förhöjer utseendet på fasaden och skyddar mot solvärme. Det blir alltmer populärt med markiser i Stockholm, och den ökade populariteten möts i utbudet. Idag är det lätt att hitta passande markiser till fönstren, terrassen eller både och. Vare sig man bor i ett äldre eller modernare hus går det att hitta en markis som bevarar husets kvaliteter. Att sätta upp en markis är dock en uppgift som kräver stor noggrannhet. Minsta felberäkning så har du en markis som hänger snett, eller gör att ett fönster eller en närliggande dörr inte går att öppna. Vill du ha ett riktigt snyggt resultat är vår rekommendation att du anlitar en hantverkare i Stockholm för att sätta upp dina markiser.

Terrassmarkiser för altanen

Att sätta upp en terrassmarkis ovanför altanen är mycket vanligt i Stockholm. En markis ger ett större och mer permanent skydd mot solen än en parasoll. Dessa stora markiser går att fälla ut och in för att ge precis så mycket solskydd som man vill ha för stunden. Många väljer att installera motoriserade markiser, och det är en lösning vi rekommenderar, speciellt för riktigt stora markiser. Det är inte bara skönt att slippa veva markisen in och ut för hand, en motoriserad lösning sliter också mindre på markisen, eftersom in- och utrullningen sker på exakt samma sätt varje gång.

En terrassmarkis måste fästas ordentligt i fasaden, eftersom en markis på flera kvadratmeter innebär en stor påfrestning. Kassetten med den inrullade markisen fästs på lämplig höjd ovanför fasaden och stagen, som bör vara i aluminium, på var sin sida. Här gäller det att planera noggrant så att stagen inte hamnar i vägen för exempelvis ett fönster eller en dörr. Det kan vara lite klurigt att hitta fästpunkter i väggen för markisen, den ska helst fästas i en bärande konstruktion. Är man kunnig om material och någorlunda händig kan man klara av det själv, dock ska man alltid vara två när man sätter upp en terrassmarkis. Vi rekommenderar dock att anlita ett proffs för bästa resultat.

Vertikala markiser för fönstren

Genom att sätta upp markiser för fönstren förhöjer man utseendet på fasaden. Men man kan också sänka sina energikostnader, eftersom markiser ger ett så pass bra skydd mot solvärme. Detta leder till att det blir lättare att reglera inomhusluften och skapa ett jämnt inomhusklimat året om.

Den som bara är ute efter ett sätt att stänga ute solen kan installera vertikala markiser. De fungerar som rullgardiner, fast på utsidan. Till en vertikal markis kan man med fördel använda screentyg, som släpper igenom det mesta av ljuset, men stoppar upp värmen. Extra effektivt blir det med motoriserade markiser med sensorer som drar ner markisen när värmen i rummet stiger över en viss temperatur.

Andra typer av fönstermarkiser

Fallarmsmarkisen är den vanligaste lösningen för fönster på villor och privathus. Den är i princip en mindre form av terrassmarkis, fast med raka stag istället för hopfällbara. Eftersom fallarmsmarkisens utfall går att justera kan markisen enkelt anpassas för att ge precis så mycket solskydd man vill ha utan att ta bort utsikten. Även fallarmsmarkiser kan motoriseras och kombineras med sensorer för ljus eller värme.

Korgmarkisen är en annan elegant markis som är vanlig på restaurang- och butiksfönster. Den blir dock även allt populärare på privatbostäder. Korgmarkisen är den krångligaste markisen att installera eftersom den kräver stor noggrannhet och exakta beräkningar. Här ska alltid ett proffs anlitas. Generellt kan sägas att den smidigaste lösningen när man vill sätta upp markiser är att vända sig till en markisförsäljare i Stockholm som även erbjuder hjälp med uppsättningen.

Mer läsning: rengöra markiser.

Välj en målare med stor noggrannhet

23 apr 2018

Har du någon gång varit med om att en snickare kommer he till dig, och till din stora förvåning bara smällt upp nya tapeter i ett rum? Du märker att arbetet går väldigt snabbt; bara på en förmiddag så är allt klart. När du sedan kommer hem och inspekterar väggen och tapeten där hemma, ser du att de bara har spacklat på den gamla tapeten och eventuella håligheter på den och sedan tapetserat över den. Då blir man både ganska förvånad och riktigt irriterad över snickare som inte bryr sig om att riva bort allt som ska rivas bort. De har inte arbetat grundligt med underlaget. Och sedan, när allt är klart, har de bara tapetserat väggarna som du har bett dem göra. En sådan målare ber man ju inte om att komma fler gånger coh måla om i ens hem.

Därför är underlagsarbetet så viktigt

Varför är underlaget så viktigt, kanske du undrar. Saken är den att underlaget behöver skötas om för att hålla under en längre tid. Gissa hur dammigt det är i underlaget, om man aldrig river bort gammal och smutsig tapet. Om man aldrig river ut gamla tapetrester bygger man in all smuts och damm som kan göra människor allergiska och sjuka. River man först tapeten och det som är under avlägsnar man allt det som är smutsigt, som är dammigt och som helt enkelt ska bort. Samtidigt tar man reda också på hur väggen under den gamla tapeten ser ut. Finns det något där som ska lagas innan man tapetserar eller måla om?

Så hittar du en duktig målare

Letar du efter någon som är så här noggrann, och som inte bara kommer hem till dig och smäller upp tapeter hur som helst? Då ska du leta efter en målare med ambitioner och som vill att du som kund ska bli nöjd innan de ger sig med sitt arbete. Då är det viktigt att anlita en målare som arbetar främst med underlaget innan de går vidare och arbetar med väggen, taket, eller vad det nu är som du behöver få tapetserat eller ommålat.

Speciellt är detta viktigt när det kommer till utomhusmålningar. Då är det så viktigt att den som målar om huset kontrollerar fasadens underlag, och  tar reda på hur husfasaden ser ut innan man sätter igång och målar om hela huset. Bor du i Stockholm finns det över tusen målare, hur ska man hitta rätt i den mängden målare? Du kan ju alltiid göra din sökning mer specifik; googla målare Täby, till exempel. Då får du flera förslag på målare i Täby. Ta då kontakt och fråga efter offert och referenser. ÄR det en seriös måalre, ber han elelr hon att få kommer hem till dig på ett kostnadsfritt hembesök innan de kan ge en nogrann offert. Ta inte bara den som är billigast, utan den som ger mest för pengarna.

Så sätter du upp en kristallkrona i taket

12 apr 2018

I de flesta fall så klarar man sig med de armaturer som finns i en bostad, men det kan finnas speciella lägen som kräver att man hittar nya lösningar. Om du exempelvis har köpt en ny typ av lampa som ska hänga i en speciell anordning, om du har möblerat om och därmed måste ändra din takbelysning eller om den lampa du har är extra tung - tre stycken tillfällen som kräver att man borrar hål i taket och fäster en krok. Det är väl bara att borra och plugga som vanligt?

Går man in med den inställningen så blir det lätt fel. Vad händer om kroken i fråga inte klarar av din tunga, dyra kristallkrona, vad händer om du borrar för djupt och bo i en lägenhet och vad händer om du borrar för litet hål i förhållande till vad som ska hänga i kroken i fråga?

Nej, det är alltså inte “bara att borra”. Vi kan säga att du nyligen köpt just en kristallkrona som väger tio kilo; en kristallkrona som kostade dig 10.000 kronor och som du sett som en riktig investering. Den ska, kort och gott, finnas i ditt hem för alltid; som man brukar resonera då man införskaffat en kristallkrona för dyra pengar. Hur ska du då få denna att hänga säkert i taket; vilken typ av krok kommer att klara tyngden - dag ut och dag in? Vi ger några tips.

Tänk på placeringen först

Det första du ska göra är att mäta ut var din kristallkrona ska sitta. Du ska även se till vilket material taket har. Vi kan säga att det är betong - vilket alltså utesluter hammare och spik och som gör en ordning till det enda alternativet. Du behöver en slagborr i och med att det är betong.

Se till att du använder skyddsglasögon; det är tyvärr inte ovanligt att flisor losnar och att ögonen kan ta skada. En annan säkerhetsåtgärd som du bör vidta gäller det du står på. Se till att du dels når hela vägen upp och att du dels står stadigt. Använd ingen gammal ranglig pall för detta.

 1. Börja med att borra. Se till att skären är av metall. Dra ut borren då och då för att se till att det inte blir överhettat. Du kan - vid problem - använda en körnare för att få borren att fästa bättre. Hacka ett litet hål.
 2. Eftersom det är viktigt att hålet blir lika djupt som skruven/kroken och som pluggen så kan du använda en borrstoppare. Denna skruvar du fast på borren så att du inte går för djupt.
 3. Pluggen och borrstålet ska vara av samma dimension. Det vill säga - lite tunnare skruv än plugg
 4. Skruva in infästningen - lämpligen en Torgrip - och fäst därefter kroken i taket.

Så, nu har du allt som krävs för att din kristallkrona ska hänga stadigt och säkert så länge du bor i bostaden.

Vi ska säga en sak om infästningen dock: följ alltid en grundregel vid betongborrning ju tjockare betong - desto mindre ska infästningen vara. Det har att göra med att belastningen blir högre om en betongvägg/tak är tätare och då måste också pluggen vara mindre. I och med att vi ovan rekommenderade en Torgrip (en pinnskruvexpander) så handlade det om att ditt tak var gjort av väldigt tjock - tät - betong.

Slitna golv är lika med nya sådana?

28 mar 2018

Man tröttnar på sina golv. Så enkelt kan man sammanfatta effekten av det slitage som drabbar golven i fråga. För varje möbel som ställs på golvet, för varje steg du går på det, för varje tappad sak, för varje leksaksbil dina barn drar, för varje sko som ställs in i hallen så skapas ett slitage som nöter ut golvet. Ett slitage som dels gör att märken, repor och sprickor syns och som dels också gör att smuts och annat fastnar och blir mer framträdande.

Det senare är ofta det som ligger till grund för att många tröttnar på sina golv. Det spelar ingen roll hur ofta man dammsuger eller torkar golven - nästan per omgående så tappar de lystern och ser smutsiga ut igen. Det påverkar hela hushållet; en ny möbel, en välplanerad möblering, bra belysning - allt detta kan försvinna på grund av att golvet inte längre ger vare sig lyster eller värme.

Nytt golv således - det är väl bara att öppna plånboken, köpa ett nytt golv och anlita ett företag för att lägga in det? Fullt möjligt, men först så skulle vi dock råda dig att överväga ett annat alternativ som stavas golvslipning, En golvslipning är dels betydligt billigare och dels så ger det även samma - om inte bättre - effekt än vad ett nytt golv gör. Vi förklarar genom två punkter varför en golvslipning är ett bra alternativ:

En golvslipning är ofta att föredra

 • Priset. som sagt; för en bråkdel av priset så får du ett golv som är att anse som ett nytt. man slipar bort det översta lagret och lägger på en ytbehandling. Golvet blir som nytt och det är dessutom en tjänsts om faller in under rot-avdraget. Konkret så kan du anlita en firma inom golvslipning i Stockholm, låta denna göra jobbet och därefter dra av 30% av arbetskostnaden på din deklaration.
 • . Gammalt hantverk. Genom en golvslipning så bevarar du ofta ett äldre golv som är lagt enligt gamla tekniker. Ett nytt golv blir, helt enkelt, inte lika vackert då man idag mer fokuserar på att det ska gå fort att lägga och därmed inte är lika noggranna. Frågar du en golvläggare om en golvslipning eller ett nytt golv är att föredra så är slipningen ofta det givna alternativet. Och: det tar tid för ett golv att sätta sig och bli sådär härligt patinerat. Ett nytt golv kan kännas väldigt malplacerat - särskilt om det handlar om exempelvis en äldre våning i Stockholm. I en sådan kan det vara ett rent helgerån att riva ut golvet, lägga in ett nytt snarare än att rädda genom en golvslipning.

Sammanfattningsvis så kan vi säga att det i de flesta fall är att föredra att slipa golven snarare än att byta dem. Man ska dock veta att alla golv inte går att rädda. Man brukar räkna att ett trägolv - ett mer massivt sådant - går att slipa max fyra gånger. Handlar det om ett väldigt gammalt golv så kanske det inte finns någonting kvar att slipa. Undersök detta innan.

← Äldre inlägg

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.