Blogg

Sida 2

Varför er BRF tjänar på en fasadrenovering

23 jan 2018

Det finns många områden där man som BRF bör satsa pengar på underhåll. Underhåll som ger en bättre levnadsmiljö och som, på sikt, kan generera mer pengar. Det kan här handla om att byta tak, det kan handla om att renovera – eller byta – fönster, det kan handla om att byta energikälla och det kan, som i det här fallet, handla om att genomföra en fasadrenovering. En fasadrenovering är något som med jämna mellanrum måste genomföras och många ser detta som ett slags nödvändigt ont där man kastar pengar i sjön och där man redan efter några år tvingas upprepa proceduren. Riktigt så är det inte; en fasadrenovering sker av några anledningar. Läs mer om fasadrenoveringar i Stockholm här.

 • En fasadrenovering skyddar fastigheten.

Fasaden utgör – tillsammans med taket – det primära skyddet för hela fastigheten. Har ni sprickor i en putsad fasad så kan dessa skapa fuktskador som i sin tur kan bli väldigt dyra att reparera.

 

 • Höjer värdet.

Om ni genomför en fasadrenovering så kommer er fastighet att se mer inbjudande ut och den kommer att bli vackrare. Troligt är att därför att varje medlem kan sälja sina bostäder till ett högre pris. I Stockholm kan denna fråga vara direkt avgörande mellan ett högre och lägre slutpris.

 

 • Mer kreditvänlig.

Er bank kommer att se att ni tar ert underhåll på ett större allvar om ni genomför nödvändiga projekt; något som kan ge er en större trovärdighet och bättre kreditvänlighet.

Rätt företag avgörande vid en fasadrenovering

Där fanns några av de avgörande anledningarna till varför en fasadrenovering kan vara en investering. Men, i synnerhet i Stockholm, så bör man som BRF vara lite vaksam kring vilket företag man anlitar. Dels så skiljer priserna ganska markant mellan olika företag som erbjuder tjänsten – där finns pengar att tjäna genom att begära in offerter och ställa dessa mot varandra. Dels så skiljer det – tyvärr – också i kvalitet mellan dessa. 

Det ena företaget jobbar snabbare, men de jobbar med fel verktyg och med fle material. Använder man syntetiska material vid en fasadrenovering så kan putsen stängas inne; något som kan leda till sprängning och fuktskador

Om vi jämför mellan två företag som erbjuder en fasadrenovering på er fastighet i Stockholm och där fasaden i fråga är av puts. Det ena företaget jobbar med syntetiska material och erbjuder en billigare tjänst och ett snabbare jobb - det andra företaget jobbar med kalkbaserat material, något som tar lite längre tid. 

En billig fasadrenovering kan bli dyrare i slutändan 

Det första företaget kan förvisso bli färdig snabbare, men troligt är att jobbet på sikt kommer att få göras om. Det som kan ske då en fasadrenovering genomförs med syntetiska material är att putsen inte andas; det kan skapa sprickor vid kyla och det kan leda till fuktskador. Det andra företaget var kanske lite dyrare, men jobbet blir grundligare utfört och ger ett mer hållbart resultat. 

Undersök innan ni skriver ett avtal och glöm inte att se över vilka referenser företaget har. Kan man visa en lyckad fasadrenovering hos olika BRF:er så är det ett kvitto på god kvalitet som ni aktivt ska eftersöka. 

Nya garageportar är en investering

15 jan 2018

Bland det första man ser som besökare till ett hus är garaget; denna tillbyggnad bör därför hållas i gott skick då den definitivt kan påverka hur man upplever bostaden i fråga. Många tar sitt garage för givet och glömmer bort vilken stor påverkan byggnaden har rent estetiskt. Primärt så kan man se detta genom den yta som syns mest på garaget – nämligen via garageportar.

Husägare är sällan beredda att göra en investering i nya garageportar då man ser dessa mer som ett nödvändigt ont – det är lättare för en husägare i exempelvis Malmö att byta ut sin ytterdörr, måla om fönstren eller göra någon annan typ av estetisk investering än på nya garageportar. Vi menar dock på att det – utöver det rent estetiska – finns några starka argument till varför man som husägare i Malmö ska se över skicket på de gamla och – vid behov – byta ut dessa mot en mer uppdaterad modell. Enklast blir det om vi radar upp våra argument en och en och förklarar vår tanke: 

 • Undvika skada.

Äldre garageportar kan vara en ren livsfara. Har fjädringen börjar ge upp så kan hela porten när som helst braka samman och där man kan fastna.

 • Snyggare, mer enhetligt hus:

Du kan matcha nya garageportar mot nästan vilken typ av byggnad och material som helst. Det finns fronter i trä och med väldigt många färger; det gör att man på ett bättre sätt kan skapa en enhetligt byggnad där allt från fönsterkarmar, ytterdörr och garageportar smälter samman.

 • Komforten höjs.

Du trycker på en knapp för att öppna och stänga dina garageportar och slipper således lämna bilen. En regnig dag i Malmö påverkar dig alltså minimalt. Denna automatik är att anse som standard idag.

 • Bättre isolering:

Genom att nya garageportar är bättre isolerade så ökar också garagets användningsområden. Du kan förvara maskiner och andra känsliga saker i det och din bil tar heller ingen skada av kyla och drag.

 • Inbrottsrisken minimeras.

I en större stad som Malmö så har antalet anmälda inbrott haft en stigande kurva – tyvärr följer inte uppklarningsgraden hos Polisen samma trend. I många fall – som en följd av bristande resurser – så avskrivs anmälda inbrott nästan direkt; idag är det nästan riskfritt att genomföra inbrott för en kriminell. Faktum är att garageportar av en äldre modell är lätta att ta sig in genom. Nya är nästan omöjliga att dyrka upp och forcera med kraft.

 • Låg kostnad att byta.

Du kan räkna med att nya garageportar kanske kostar dig 15.000 kronor – inklusive ROT-avdraget och inklusive installation. De har dessutom en lång livslängd och slår du ut summan mot hur länge du kommer att dra nytta av dina nya garageportar så blir det en väldigt låg kostnad. Säg att de håller i ungefär 30 år och att du alltså betalar ungefär 500 kronor årligen. 

Är du intresserad av byggnadsvård?

9 jan 2018

Här kommer tips för den som är intresserad av byggnadsvård. Det är intressant med byggnadsvård. Olika historiska epoker hade sina egna trender och omtyckta materialval. Under 1800- och 1900-talets första hälft var linoljefärg det enda man hade att tillgå när man impregnerade båda trähus och hus med fasad i rapp. Linoljefärgen är mer miljövänlig och rätt använd mer hållbar än plastfärgen. Plastfärg riskerar att träet under att ruttna. Med linoljefärg kan träet andas och håller längre. Även rappen i hus mår bättre med linoljefärg.

Populärt med hus på landet

Det blir alltmer populärt med hus på landet som har en gammal prägel, med både vedeldad kamin och spis. Då är det viktigt att kunna mura på rätt sätt och skaffa vedspis. Googlar du det, kommer du att hitta tips på hur du murar för både en vedeldad kamin och spis. Är du noggrann kan du renovera ett hus och höja värdet på huset avsevärt. Här kan du välja material i gammal stil. Väljer du ett hus byggt under 1800-talets äldre hälft, eller 1900-talets första hälft, kan du plocka fram timret i en varsam renovering. Många gånger kan du stöta på renoveringar som har gjorts i lager på lager. Det intressanta är att renoveringarna vittnar om de trender inom inredning under historiens förlopp.

Renovera golv och lister

Har du ett gammalt hus som du vill renovera i gammal stil, kan du upptäcka golvplankor när du väl börjar riva golvet. Har du tur kan du hitta golvplankor som är målade i samma stil som linoleummattor, det vill säga i rutmönster. Det var nämligen populärt med linoleummattor under 1920-1950-talet. Många som då hade trägolv, hade inte råd med de på den tiden dyra linoleummattorna, utan målade sina trägolv i sådana färger för att lura ögat. Du kan säkert hitta linoleumfärger i liknande nyanser och måla om ditt trägolv i samma stil. 

Då det kommer till att lägga in nya lister i ditt renoverade golv, rekommenderas att anlita en tillverkare som har olika träprofiler på golvlister. Ett tips är att kolla in Gysinge, som har ett centrum för byggnadsvård. Där har de olika profiler på golvlister. Att kapa lister med avancerad profil kan vara lite trixigt, men är du noggrann bör det inte vara alltför svårt.

Renovera väggar

Då det kommer till att renovera väggar, har du en spännande uppgift framför dig. Liksom när du river golv kan du även här upptäcka historiens tand då det kommer till tapeter. Olika tidsepokers trender har satt sina spår på husväggarna inomhus. Du kan förbereda dig på flera lager tapeter när du väl börjar riva. Se till att komma så nära väggrunden som det bara är möjligt. Läs dig gärna in på de trender som dominerade då huset byggdes, för att kunna göra så tidsenliga renoveringar det bara är möjligt. Bäst att rådfråga en arkitekt om du är osäker. Här får du tips på en bra sådan.

Bygga hus - kontrollansvarig

31 dec 2017

Ska du bygga ett hus i Stockholm och därmed bli byggherre behöver du enligt lag anlita en kontrollansvarig för byggprojektet. En kontrollansvarig är en certifierad yrkesman som har till uppgift att ta fram en kontrollplan för byggprocessen. Det är sedan din skyldighet att se till att kontrollplanen följs. Den kontrollansvarige besiktigar regelbundet arbetet och kontrollerar att arbetet följer kontrollplanen. Han deltar även i samråd och vid byggnadsnämndens besök samt dokumenterar arbetet. Den kontrollansvarig finns med som stöd och hjälp åt byggherren under processen, men måste bedöma bygget helt opartiskt. Den kontrollansvarige måste vara självständig och får inte ha någon tidigare relation till byggherren genom släktskap eller anställning.

Vad som ingår i en kontrollplan

En kontrollplan upprättas av den kontrollansvarige utifrån Plan- och Bygglagen (PBL), som reglerar allt byggande i Sverige. Kontrollplanen ska se till att bygget håller sig till de regler och föreskrifter som finns angivna i PBL. Kontrollplanen innehåller uppgifter om vad du som byggherre ska kontrollera och hur du ska kontrollera dem. I Kontrollplanen står även all information om vilket pappersarbete som ska göras ifråga om intyg och handlingar som ska skickas in till bygglovsavdelningen och byggnadsnämnden. Även arbetsgången för projektet finns angiven i kontrollplanen. Man kan helt enkelt se kontrollplanen som en manual för byggherren att följa.

Arbetsgången vid ett bygge

Så här kan ett byggprojekt se ut från början till slut:

 • Byggherren, alltså du, vill bygga ett hus och tar fram ritningar genom att rita själv eller anlita en arkitekt. Du anlitar sedan en certifierad kontrollansvarig som tar fram ett förslag på kontrollplan
 • Därefter ansöker ni om byggnadslov från byggnadsnämnden i kommunen och får det förhoppningsvis beviljat.
 • Om bygglovet blir beviljat träffas du, den kontrollansvarige och byggnadsnämnden och går igenom förslaget på kontrollplan. Finns inget att anmärka på ger byggnadsnämnden grönt ljus åt projektet.
 • Den kontrollansvarige fastställer nu kontrollplanen som du som byggherre ska följa. Under processen kontrollerar han att bygget fortskrider enligt planen. Finner han några avvikelser från kontrollplanen meddelar han dig så att du kan åtgärda dem. Är avvikelsen av allvarlig art ska även byggnadsnämnden informeras.
 • När projektet är slutfört sker en slutbesiktning och ett slutsamråd, återigen mellan dig, den kontrollansvarige och byggnadsnämnden. Sedan skapar den kontrollansvarige ett bevis på färdigställande och projektet avslutas.

Entreprenörer

Det är alltså du som byggherre som ansvarar för att en kontrollansvarig anlitas och att en kontrollplan upprättas. Väljer du att anlita en byggfirma på totalentreprenad kan dock byggfirman hjälpa dig att anlita en kontrollansvarig. Dock gäller samma krav på självständighet och opartiskhet och den kontrollansvarige får inte ha någon delaktighet eller personliga kontakter i byggfirman. Vid en totalentreprenad har man som byggherre en betydligt mer passiv roll och kan i princip lita på att entreprenören ser till att alla lagar och regler efterföljs. Det är dock ditt ansvar att så sker och därför kan det vara bra att ha regelbunden kontakt med den kontrollansvarige, som även är redovisningsskyldig till dig om han upptäcker några avvikelser från kontrollplanen.

Certifierad kontrollansvarig

För att hitta en certifierade kontrollansvarig i Stockholm går du in på Boverkets hemsida. Där kan du även läsa mer om den kontrollansvariges roll i byggprocessen. Här hittar du en kontrollansvarig i Stockholm.

Är din mark säker att bygga på?

22 dec 2017

Sverige växer så det knakar och i synnerhet så gäller detta storstadsregionerna där Stockholm får fungera som det klarast lysande exemplet. Det byggs som aldrig förr i Stockholm och det innebär att staden växer utåt; en expansion som gör att markägare i området säljer av delar av sin mark så att staden får en möjlighet att ge bostäder till alla. Troligt är att Stockholm inom en snar framtid har betydligt fler stadsdelar och områden som räknas till staden än vad fallet är idag.

Dock; vi nämnde markägare och byggande - en kombination som måste kompletteras av ännu en sak innan de smälter ihop. För det är nämligen så att Stockholm - och även Sverige i stort - har problem med avgaser, med utsläpp och med andra typer av gifter (från exempelvis industrier) som ligger dolda under jorden.

Kort sagt; den mark du äger och som du planerar att bygga på - eller sälja! - kan vara full av gifter, metaller och andra otrevligheter som gör att man inte kan bygga där förrän åtgärder vidtagits. Bygger du hus på din mark och där det visar sig finnas PCB så kan detta gör att folk far illa av att bo- och vistas där. Detsamma gäller andra ämnen och gifter som är vanligt förekommande i Sverige - olika metaller, fenoler, svavel, cyanider med flera - och som måste saneras och deponeras innan en byggnation kan ske. Vi ska titta lite närmare på hur en marksanering ser ut.

Genomför en marksanering innan

Det första steget som ska tas är att undersöka hur marken egentligen ser ut och om den på något sätt är kontaminerad av något gift, något ämne eller någon typ av metall. Skulle så vara fallet så äger en marksanering rum efteråt.

Vi kan säga att du är en markägare och planerar att bygga bostäder på din mark - en mark som du misstänker kan vara giftig. Så här går det till då företaget du kontaktat för en marksanering arbetar.

 • Undersökning. Först och främst så genomförs en grundlig undersökning och en massa avancerade prover tas och analyseras.
 • Åtgärdsplan. En marksanering måste ske - din mark innehåller gifter som kan vara skadliga. Företaget sätter ihop en noggrant utformad åtgärdsplan - ofta tillsammans med Miljökontoret - där man planerar allt från grävarbete, sanering, deponering och återställande av marken. Allt utifrån hur stor mark det handlar om, hur mycket gifter som finns samt hur tillgänglig område det handlar om. Man tar även hänsyn till din ekonomi och försöker att hålla saneringen inom det kontaminerade området för att hålla priset på en rimlig nivå.
 • Verkställande: Den planerade saneringen sker och åtgärdsplanen följs till punkt och pricka.
 • Efterkontroller. En marksanering följs alltid av efterkontroll där man analyserar nya prover samt åtgärdar eventuella problem.
 • Säkert: Området är nu säkert att bygga på.

Läs mer om marksanering här.

Värmepumpar – skaffa bra uppvärmning till ditt hus i Malmö

21 dec 2017

I Malmö har man mycket att vinna på att installera en värmepump. Värmepump är numera det vanligaste alternativet för uppvärmning i nybyggda hus och kan närmast ses som standard. Generellt kan sägas att installationen av ett värmepumpssystem är något högre än andra typer av värmesystem, men den låga driftskostnaden gör att en värmepump oftast betalat sig redan efter några år.

Isolering och planering

Det första man bör tänka på när man placerar sitt hus är dock att se till att det är välisolerat. Ett hus som är isolerat på ett effektivt sätt blir mycket billigare att värma upp, oavsett vilken typ av värmekälla man väljer. Det ger dessutom svalka under sommaren.

Sedan bör du titta på den yta som behöver värmas upp och vilka utrymmen du kan planera in i huset för ett värmesystem. Vill du ha vattenburen värme med radiatorer eller kommer det att räcka med luftvärme? Hör med arkitekten eller byggfirman som hjälper dig med ritningarna vad de ser som de bästa alternativen.

Alternativ till värmepump

Förutom värmepump har man till exempel möjlighet att koppla upp sitt hus mot fjärrvärmenätet eller att installera en ved- eller pelletsbrännare. Dessa alternativ ger bra värme och är billigare att installera men de är dyrare i längden. En biobrännare kräver dessutom en arbetsinsats med ved eller pellets, samt extra lagringsutrymmen för bränslet. Sett i det långa loppet är värmepumpar i Malmö oslagbara både miljömässigt och ekonomiskt.

Berg och sjö

Värmepumpen installeras i huset och fungerar som en förstärkare av den solenergi som finns lagrad i omgivningarna, sjövattnet, marken eller luften. Beroende på energikälla kostar det lite olika att installera en värmepump. För att till exempel använda sig av bergvärme behöver ett djupt hål borras ner till berggrunden där solenergin finns lagrad. Ju djupare man måste gräva, desto dyrare blir det. I Malmö och Skåne, som vilar på porös berggrund, är bergvärme därför inget bra alternativ. Man måste borra extremt djupt för att nå användbar berggrund. Även sjövatten- och jordvärme har relativt höga installationskostnader där det krävs grävarbeten. Luftvärme däremot är lättare att installera men in gengäld är det inte lika effektivt.

Bor man intill en sjö är sjövärme det bästa alternativet i Malmötrakten. För att utvinna sjövärme behöver en kollektorslinga ledas från huset till sjöbottnen, där den hålls fast av tyngder. Eftersom vi har ett milt klimat håller sig vattentemperaturen på sjöbotten på en jämn och bra nivå året runt. Med sjövärme har man en pålitlig värmekälla.

Jord och luft

Har man ingen sjö att tillgå är jord- och luftvärme de bästa alternativen. För att utvinna jordvärme behöver kollektorslingan grävas ner över ett så stort område som möjligt, ungefär en meter ner i marken. Detta kräver dels att man har en stor tomt, dels att man är beredd att gräva upp hela trädgården. Inför ett husbygge, när det ändå grävs och projekteras kan det därför vara perfekt att gräva ner en kollektorslinga för jordvärme.

Luftvärmepumpar finns i lite olika varianter med olika effekt. Har man frånluftsventilation kan man använda den avsvalnade utluften från huset för att värma upp huset. Denna typ av värmepump kallas frånluftsvärmepump. I ett litet hus kan det räcka som värmekälla, men oftast behöver en frånluftsvärmepump kompletteras med någon annan värmekälla.

De två andra varianterna är luft/luft och luft/vatten. Den första varianten värmer upp luften i huset och den andra överför värmen utifrån till ett vattenburet system med radiatorer. Det är det effektivaste och mest kostnadsbesparande alternativet av luftvärmepumpar.

Här hittar du hjälpen

20 dec 2017

Behöver du hjälp med badrumsrenovering och bor i eller i närheten av Årsta? Här hittar du hjälpen:

Det finns ett flertal företag i Årsta som genomför badrumsrenoveringar, däremot är det många som bara delvis är involverad i arbetet. Det kan exempelvis vara elektriker eller VVS-montörer som arbetar som underentreprenörer men som inte åtar sig hela totalentreprenad från kunderna. Ser man enbart på de företag som erbjuder totalentreprenad finns det fyra företag belägna i Årsta (Uppdaterad fakta från Google 2017).

De som kommer från Midsommarkransen på E20 kan svänga ner på Västbergavägen för att där hitta första företaget. Det ligger nämligen ca 200 meter in på denna väg. Nästa företag ligger i Östberga vilket är någon kilometer söderut. Enklaste vägen hit är att åka Tussmötevägen och sedan ta av på Stamgatan. Önskas inte detta företag kan man gå (eller åka bil) ca 500 meter norrut till Sockevägen där en specialist på kakel ligger. Företag som säljer kakel brukar alltid ha egna hantverkare som utför badrumsrenovering eller samarbeta med företagare som gör detta.

Följer man till sist Sockenvägen neråt och svänger av mot Stockholmsvägen kommer man till sista företaget. Ett företag som arbetar med totalentreprenad av badrum runt om i Årsta.

Varför besöka på plats?

Funderar då på att renovera badrummet kan du ringa eller maila ut dina önskemål till flera olika företag i Årsta som ofta mycket snabbt ger svaret att de kan komma och titta på badrummet. Detta måste ske för att de ska kunna ge en offert. Självklart kommer de ut gratis för att diskutera projektet.

Så vad finns det fördel att besöka företagen som beskrivs ovan? Varför åka runt halva Årsta för att träffa företagare som lika gärna kan komma ut till dig? Det handlar framförallt om utbud och service.

Det handlar ju inte bara om att välja badrumsrenoveringsföretag utan även om vilket kakel som ska användas, porslin osv. Många av dessa företag har mindre, eller större, utbud av kakel och inredning i deras butiker. Då kan du se kaklet på riktigt, känna på det och få dig en uppfattning om hur det skulle bli i ditt badrum.

Visserligen kan hantverkarna ha med sig prover eller kataloger som visar upp hur det skulle kunna bli men det är stor skillnad mot att verkligen se det i verkligenheten vilket kan ske i dessa ”utställningar”. Det kan även vara skönt att möta företagare ”ansikte mot ansikte” för att diskutera projektet med badrummet. Detta istället för att hantverkarna enbart utgår från ditt unika projekt på plats hemma hos dig.

Vill du förverkliga och bygga ett nytt fräscht badrum? Läs mer här.

En takmålning ger ditt tak längre livslängd

12 dec 2017

Ett korrekt lagt tak kan hålla i upp till 80 år och det gör att man först och främst ska ta själva takläggningen på allvar. Som husägare så måste man se till att arbetet blir korrekt utfört och även om man kan- och får lägga ett tak på egen hand så finns det ett värde i att anlita en professionell firma för uppdraget. Vi skulle säga att man - sett till livslängden - tjänar på detta. Den kostnad man sparar in initialt genom att själv göra jobbet kan visa sig i form av att taket kan hålla kortare än vad det egentligen borde. Här har vi dessutom inte nämnt exempelvis vattenskador och andra otrevligheter som kan komma av ett icke-fackmannamässigt utfört jobb.

Med detta sagt så tänkte vi titta närmare på en annan viktig del i takets livslängd och detta i form av underhållet som krävs. Vi tänkte här fokusera på ett specifikt tak och på ett specifikt typ av underhåll: detta i form av plåttak och målning av ett sådant. Ett plåttak är nämligen lättare att underhålla än vad ett tak av exempelvis tegel är och det är också lättare att se då underhållet väl behöver göras. Först och främst: tack vare den mer glatta ytan så krävs det inte samma typ av arbete med exempelvis tvätt; detta då det mesta rinner av och inte fastnar på samma extrema sätt som vid exempelvis tegelpannor. Detsamma gäller snö - ett tak av plåt behöver inte samma omsorg gällande snöskottning som andra typer av tak.

Fördelarna är många; men att ett plåttak är helt underhållsfritt - som många verkar tro - stämmer dock inte. Ett säkert tecken på att det är dags för underhåll är om ditt plåttak till huset i Stockholm börjar tappa färgen och se slitet ut. Då är det dags att agera och primärt göra detta genom takmålning. Färgen på taket fyller två funktioner: dels så gör det plåten vackrare rent estetiskt och dels så fungerar den som ett lager av skydd. Börjar färgen falna, spricka och tappa sin lyster så är en takmålning ett sätt att återge taket nödvändigt skydd och ett bättre utseende.

En takmålning går att göra själv

Hur ser då en takmålning ut? Vi säger att du äger ett hus i Stockholm där du planerar att genomföra en takmålning. Arbetet följer egentligen gängse principer som vid andra målarjobb: tvätt, lagning av skador, skrapning och grundmålning. Skillnaden mellan att måla om en vägg och ett tak är att det senare innebär stora risker samt att det är en större yta att behandla.

Det tar lång tid att genomföra en takmålning - i synnerhet tvätt och skrapning - och vårt råd är att man anlitar en professionell firma för uppdraget. De använder speciella verktyg - exempelvis högtryckstvätt - och man kan därigenom erbjuda ett snabbare, säkrare och mer professionellt arbete. Mycket tyder på att du - liksom vid ett renodlad takbyte - i det långa loppet tjänar på professionell hjälp även vid takmålning.

Väljer du att göra det på egen hand så bör du se till att A) ha gott om tid B) fokusera rejält på grundarbetet och C) sätta säkerheten i första rummet. Att hyra en ställning är nästan att anse som ett måste.

Idel fördelar med golvslipning framför nytt golv

30 nov 2017

Det många gör fel då de märker att golven i bostaden börjar se slitna ut är att man river ut dessa och ersätter dem med nya. Ett projekt som förvisso ger resultat och effekt; men som även för med sig höga kostnader, ett hårt jobb och – i många fall – ett ganska tråkigt slutresultat. Detta naturligtvis beroende på vilka golv man lägger in, men ser man till ett billigare laminatgolv (som många väljer) så blir det sällan särskilt bra. I synnerhet inte om golven man valt att ersätta varit av trä eller parkett. Något som det i många fall faktiskt handlar om.

Just den typen av golv går nämligen att rädda och där man som kund inte alls behöver spränga någon budget för att göra så. Det fler borde göra är att överväga en golvslipning. En golvslipning ger i många fall en bättre effekt. Ser man till ett äldre golv så har man ofta fördelen i att detta redan har patina och att det finns egenskaper i detta som nyare golv saknar; allt man behöver göra är att skrapa lite på ytan för att ta fram skönheten igen. Det är egentligen det som en golvslipning handlar om också; för en relativt billig peng så kan du anlita ett företag och få ett golv som blir som nytt – inga repor, inga skrapmärken och inga märken där tunga möbler stått.

Vi nämnde företag och vi gjorde det av en anledning. Visst; det är fullt möjligt för dig som privatperson att själv genomföra en golvslipning. Det är dock ett projekt som kräver tålamod och viss träning; risken är att du gör fel och därmed också förstör dina golv. Dessutom så måste du naturligtvis hyra maskiner – en kostnad som många glömmer bort.

Golvslipning med Rot-avdraget

Vi anser att man i de flesta fall tjänar på att låta en professionell golvslipare sköta jobbet. I synnerhet i större städer där man kan använda den rådande konkurenssen som en del i förhandlingen. Bor du i exempelvis Stockholm så kan du – genom att kontakta fler än ett företag för din golvslipning – komma att sänka priset ganska rejält.

Ytterligare en indikator gällande priset för en golvslipning gäller öer hela landet och inte enbart i Stockholm och andra större städer; detta i form av Rot-avdraget. Konkret så innebär Rot-avdraget att du kan dra av – med ett tak om 50.000 kronor – 30% av arbetskostnaden för din golvslipning. Låter jobbigt med en massa pappersarbete och strul med Skatteverket? Inte alls. I de flesta fall så har beloppet redan dragits på fakturan.

Heta arbeten

23 nov 2017

Heta arbeten kallas de typer av arbete som avger värme eller gnistor och kan orsaka risk för brand. Till dessa arbeten hör svetsning, skärning med vinkelslip, asfaltsarbeten mm. En person som jobbar med heta arbetaren kallas för hetarbetare. Yrkeskategorin heta arbeten har de senaste åren genomgått en rad regelskärpningar och krav på utbildning och certifikat, något som har lett till att antalet bränder och personskador minskat avsevärt.

Brandskyddsföreningen och Heta Arbeten®

I Sverige är det Brandskyddsmyndigheten som ansvarar för utbildning och certifiering av hetarbetare. Detta gör man inom ramen för sin kampanj Heta Arbeten®. Heta Arbeten® är Brandskyddsmyndighetens skadepreventionskoncept, som syftar till att minska bränder och skador när heta arbeten utförs av hetarbetare på en tillfällig arbetsplats.

Bakgrunden till kampanjen är den ökande olycksfalls- och brandstatistiken under åttiotalet, då en stor mängd slarviga och okunniga hetarbetare orsakade personskador och bränder. Respekten för den värmeutgivning som heta arbeten gav upphov till var helt enkelt för liten. 1990 startade Brandskyddsmyndigheten Heta Arbeten® och tog ett samlat grepp om branschen för att utbilda yrkesmän och uppdragsgivare i riskerna med heta arbeten.

Numera är utbildningarna och certifikaten standard i Sverige och samtliga svenska försäkringsbolag kräver att hetarbeten utförs av utbildade och certifierade hetarbetare. Sedan 1990 har antalet bränder orsakade av heta arbeten minskat med 75% och ungefär 326 000 personer har certifikat för heta arbeten.

Hetarbetsteamet

För att få utföra heta arbeten på en tillfällig arbetsplats krävs en tillståndsansvarig, en brandvakt, och så hetarbetaren som ska utföra jobbet.

Den tillståndsansvarige ska på plats bedöma risken för brand och gå igenom vilka risker som finns tillsammans med hetarbetaren och brandvakten. Tillståndsansvarig ska även se till att alla säkerhetsreglerna är uppfyllda, samt utfärda ett tillstånd. Han ska även kontrollera arbetet före, under och efter arbetet. Om tillståndsansvarig tecknar fler än ett tillstånd för år behöver han ha genomgått utbildning inom Heta Arbeten® och vara certifierad.

Brandvakten har som namnet antyder uppgiften att övervaka arbetet och avbryta om brandrisk föreligger. Han ska vara utrustad med brandsläckare för att snabbt kunna släcka uppkomna bränder. Brandvakten ska även efterbevaka arbetsplatsen minst en halvtimme efter utfört arbete, för att se att inga bränder uppstår. Brandvakten måste alltid ha genomgått utbildning och inneha certifikat för heta arbeten.

Hetarbetaren är den som utför arbetet och ska ha försäkrat sig om vilka säkerhetsrisker som föreligger. Han ska vara utbildad inom Heta Arbeten® och inneha certifikat.

Utbildning och certifiering i Heta Arbeten

Utbildningen i Heta Arbeten® tar en dag och efter slutprov blir man certifierad i fem år. Godkända utbildningsarrangörer finns över hela landet och det brukar vara lätt att få en plats. Utbildningen går igenom lagar och försäkringsvillkor, organisation vid heta arbeten, släckteknik samt tätskiktsarbete och högriskkonstruktioner.

Att tänka på inför rivning

3 nov 2017

Sedan urminnes tider har man inte bara byggt saker – utan också rivit dem. Rivningsprocesserna förr i tiden såg givetvis mycket annorlunda ut från hur det är idag. Idag krävs rivningslov och att processen sköts på ett säkert och lovligt sätt. Med det sagt är den ena rivningen inte den andra lik. Att ta bort ett mindre torp ute på glesbygden kräver såklart en lättare och mindre komplex process än att till exempel riva ett höghus i centrala Stockholm.

Tala med entreprenörer

Det finns idag många firmor som kan hjälpa dig med din rivning. Är firman bra och erfaren kan du få hjälp med allt från tillstånd och planering till själva utförandet. Ett bekvämt alternativ är att låta en entreprenör ta hand om hela processen, men det är också ett dyrt alternativ. Med det i åtanke väljer många att endast ta in offerter på delar av processen och sköta många av momenten på egen hand. Ett exempel är att få hjälp med planering och utförande men stå för att frakta bort materialet själv.

Du som ska riva i en större stad, till exempel Stockholm eller Göteborg, har sannolikt flera entreprenörer i ditt närområde att välja mellan. Om du har det läget är det en bra idé att begära offert från flera av dessa firmor. Du kan då jämföra priserna du får in och se till att du betalar ett marknadsmässigt pris. Det här är ett sätt att pressa priserna en del, något som kan kännas särskilt angeläget i städer som Stockholm och Göteborg då det oftast är lite dyrare där.

Fixa rivningslovet

Innan du börjar behöver du se till att få ett rivningslov (i de flesta fall). Ska du riva hus, eller delar av ett hus, i ett detaljplanerat område krävs nästan alltid rivningslov. I praktiken finns detta till för att din rivning ska stämma överens med kommunens planer för det område du bor eller ska riva i.

Något annat som påverkar är att vissa byggnader anses särskilt värda att bevara (till exempel k-märkning). Oavsett kommer du att behöva betala för att få ditt rivningslov. Hur mycket du betalar skiljer sig åt en hel del beroende på vilken kommun det handlar om.  I Stockholm kan det till exempel vara dyrare än i Lund eller i Solna. Tänk på att vara ute i god tid när det gäller rivningslov då handläggningstiderna kan vara ganska långa. Även handläggningstiderna är något som skiljer sig åt mellan olika kommuner.

Du behöver en kontrollansvarig i Stockholm

22 okt 2017

Vid det allra flesta fall som rör nybyggnationer, ombyggnader eller rivningsarbeten så kommer man som byggherre att vara tvungen att kontakta- och anlita en kontrollansvarig som i och med sitt jobb säkerställer att projektet i fråga blir så bra som möjligt och klarar den slutliga besiktningen. En kontrollansvarig sätter primärt upp en kontrollplan som han sedan – genom kontroller och besök – ser till att den följs. Om du ska bygga något i Stockholm – eller vart i Sverige du än må bo, men vi håller oss till Stockholm här då denna stad är störst och har flest byggnationer i Sverige – och ansöker om ett bygglov så finns det således stora möjligheter att du måste anlita en kontrollansvarig och här är rådet: se detta ur en positiv synvinkel.

Det är nämligen inte alls ovanligt att en byggherre gör precis tvärtom; att man ser en kontrollansvarig som något som kostar pengar och som dessutom gör att allting går långsammare och därmed kostar mer pengar. Kort sagt – och så här resonerar skeptikerna kring en kontrollansvarig; man anser att den kontrollplan har satt upp medför att man i slutändan får betala mer pengar då arbetet drar ut på tiden. Man ser dessutom att en kontrollansvarig har viss befogenhet och har makt nog att kunna stoppa ett bygge och allt detta ligger till grund för att många byggherrar har en negativ infallsvinkel till en kontrollansvarig där denne inte ses som något annat än ett nödvändigt ont.

Vi anser att man ska tänka tvärtom; en kontrollansvarig är nämligen den som man hela tiden kan ventilera eventuella problem med, han deltar vid alla tekniska samråd och han sätter upp den kontrollplan som i slutändan – om allting följs – leder till en säker, bra och stabil konstruktion.

En kontrollansvarig är din förlängda arm

Dessutom – och det här är viktigt så det kommer till en kontrollansvarig – så kommer hans besök och hans dokumentation kring dessa att snarare effektivisera arbetet. Det är sällan som en byggherre på egen hand har tid att kontrollera vad som händer sker – du har förmodligen ett jobb att sköta vid sidan av din byggnation i Stockholm – och således så kommer en kontrollansvarig att vara din förlängda arm genom hela projektet. Skulle de visa sig att hans uppsatta kontrollplan inte följs så kommer du att få reda på det.

Skulle du däremot inte vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera dessa problem eller göra något annorlunda vid din byggnation – ja, då kan den person du anlitat som kontrollansvarig skicka uppgifterna vidare till Boverket och därefter så kan det faktiskt bli så att allting stoppas. Däri finns det alltså en viss makt hos en kontrollansvarig; men denna finns där av en anledning och detta för att allting ska ske säkert och enligt de vedertagna regler och förordningar som finns.

Valet av en kontrollansvarig och råd kring detta är att man anlitar en person som har erfarenhet av byggbranschen – och som gärna jobbat inom denna själv – samt att han är certifierad. Det sistnämnda är naturligtvis viktigast.

Kan jag själv sköta min dränering i Stockholm?

8 okt 2017

Vid en dränering av sitt hus så innebär det kortfattat att man hindrar fukt från att komma in i husets grund. Detta är något som sker hela tiden och det är ju även ganska naturligt då man tänker efter. Ditt hus ligger en bit under marken – en mark som hela tiden producerar vatten och huset ligger dessutom i ett klimat där både regn och snö förekommer. Vi tar Stockholm som exempel. Har du ett hus där så kan du med lite fantasi fundera över hur mycket detta hus egentligen blir tvunget att stå emot – saker som man inte tänker på. Att huset behöver målas om eller få taket bytt – det ser man ju. Men grunden – ja, tyvärr upptäcker man ofta inte något fel förrän det är försent och det är där en dränering kommer in i bilden.

För att dränera krävs det vissa kunskaper då man måste dra nya ledningar och leda vatten bort från huset, dessutom måste man även gräva upp runt huset för att komma åt. Ett drygt arbete som man naturligtvis kan göra själv – men räkna då med att du kommer att få jobba hårt och länge för att få allting korrekt utfört. En dränering tar helt enkelt mycket tid i anspråk – detta oavsett om huset ligger i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Naturligtvis är det billigaste alternativet att du själv sköter din dränering – men kom då ihåg att du måste ha tillgång till både lastbil och grävmaskin samt, som sagt, väldigt mycket tid och tålamod. Nej, det bästa då det handlar om en dränering av sitt hus är helt enkelt att anlita en firma som genomför den åt sig. Det blir lite dyrare men då får man även sin dränering korrekt utförd – det är också därför som så många väljer just att leja ut jobbet. Det blir dyrare, men även mycket bättre och detta kan det vara värt att betala extra för – oavsett om man nu bor i Stockholm eller i Sveg.

 Hur lång tid tar en dränering i Stockholm

Som sagt, en dränering av ett hus är ett krävande arbete som både tar - och måste få ta – tid. Om vi tar huset i Stockholm som exempel igen så ska först en vall runt hela huset grävas upp – här får du alltså räkna med att en stor del av trädgården blir förstörd – därefter ska själva arbetet genomföras med dräneringen genomföras också. Man brukar säga att det tar ungefär två till tre veckor att få ett normalstort hus dränerat och då räknar man från första spadtag till dess att vallen är fylld igen.

Därefter ska det ju även sättas nytt gräs där det gamla blev uppgrävt också – man kan alltså nästan säga att en dränering tar upp emot ett halvår. Detta sett till att man räknar till det att huset där i Stockholm är återställt till normalt skick igen. En dränering tar alltså tid – men är samtidigt livsviktig och ingenting man klarar sig utan. För, vad är en uppgrävs trädgård runt huset i Stockholm mot att man tvingas riva huset på grund av mögel? Ett ganska lätt val om man tänker efter, eller hur?

Läs mer på http://www.stockholmdränering.se.

Dags för en förändring i ditt hem?

6 okt 2017

Av förändringar så utvecklas man; detta oavsett om det handlar om karriären, det civila livet eller inom något annat område. Det talande i detta är att en förändring i sak är ganska svår att göra. Det gör ont att lära sig något nytt, det är jobbigt att byta fil från de gamla inkörda hjulspåren och kasat sig ned längs en ny väg och det är ovisst att helt bryta upp. Men: det kommer ofta en belöning på slutet. Klarar man den första, tuffa tiden så har man ofta det bättre efter en period och det är det vi menar då vi talar om förändringar. Det behöver definitivt inte handla om något revolutionerande heller – du behöver inte säga upp dig, sälja hela ditt bohag och hus och resa jorden runt. Nej, de små förändringar är också väldigt effektfulla. Låt oss ge ett exempel där vi tror att många känner igen sig.

Vi säger att du bor i en lägenhet i Stockholm och där du bott i närmare fem år. Du har- så att säga – bott in dig, kommit över den första spänningen och vant dig både vid möbler och inredning. Din bostad känns trygg – men är den inte lite tråkig? Här skulle en förändring kunna ge dig spänningen tillbaka. Här är det också troligt att denna förändring skulle ske i ett specifikt rum – nämligen köket.

Just köket har nämligen förvandlats från en plats där man lagade mat till en plats där man vill kunna umgås, laga mat och kanske även äta den. Vi tar här ingen hänsyn till hur stor din lägenhet i Stockholm är då vi talar om den förändring i from av en köksrenovering du står inför att göra – vi talar om att en sådan ofta är möjlig; oavsett storleken.

En köksrenovering behöver inte bli kostsam

Det finns nämligen många exempel på kök och en köksrenovering där man, så att säga, rört om i grytan lite – man har rivit ut överskåpen, man har bytt plats på kyl- och frys, man har kanske flyttat diskbänken och därmed öppnat upp allting. En sådan typ av köksrenovering kostar dock pengar och tar tid. Det finns andra möjligheter också där du inte behöver betala så mycket utan där du med små medel kan nå en förändring.

Hur vore det att anlita ett företag för en köksrenovering i Stockholm där man exempelvis kaklar om och byter ut köksluckorna? Färg är ett typiskt exempel på hur man med små medel kan nå stora förändringar. En köksrenovering behöver inte innebära höga kostnader och stora uppoffringar; man kan få en positiv skjuts enbart genom att fokusera på det lite mindre. Vågar du ta steget till en förändring i ditt hem?

Låt inte din målare lura dig

1 okt 2017

Många privatpersoner har bittert fått erfara att man betalat väldigt mycket pengar för något typ av hantverksjobb – ett jobb som heller inte varit tillräckligt tillfredsställande. Det är inte alls ovanligt att företaget man anlitat har saltat notan, har fuskat sig igenom arbetet eller till och med struntat i att dyka upp på avtalade tider. Att det finns ett program på tv som går under namnet Fuskbyggarna tycker vi är talande i sammanhanget och det om något borde fungera som en varningsklocka: du kan inte lita på någon. Visst, det är hårt att säga så – men du måste utgår från dig själv och se om ditt eget hus i det här fallet. Att anlita en yrkesman kostar pengar och då ska du också vara garanterad ett fläckfritt jobb.

Om vi ger några tips på hur du ska tänka för att slippa stå där med lång näsa och en känsla av att ha blivit lurad så kan vi säga att du bor i Stockholm och ska måla om ditt hus. Något som du vill anlita en målare för då du A) inte har tid att måla själv B) saknar kunskapen C) inte har tillgång till vare sig ställning eller stegar och D) vill ha ett perfekt jobb utfört.

Hur ska du då gå tillväga för att den målare i Stockholm ska leverera ett resultat helt enligt er överenskommelse och enligt dina önskemål? Ja, följer du de punkter som följer så har du betydligt bättre odds. Innan dess dock: målare i Stockholm kan du gott byta ut mot exempelvis snickare i Malmö, rörmokare i Göteborg eller takläggare i Uppsala – tillvägagångssättet för att förhindra fuskjobb och rena lurendrejerier är detsamma oavsett bransch och område. Med detta sagt – här följer vår mall för hur du ska hitta rätt målare för att måla om ditt hus i Stockholm:

 • Ta in offerter. Först genom att jämföra priser så skaffar du dig en bild av vad som är normalt- och vad som inte är det. Säg att du kontaktar fyra-fem målare i Stockholm och ser hur mycket deras prisnivå ligger på. Välj bort den dyraste och välj bort den absolut billigaste. Den senare försöker förmodligen att locka dig.
 • Kolla tidigare kunder och omsättning. Det finns bra sidor på internet där du kan kolla upp företags omsättning och följa utvecklingen de haft. Det ger dig en bra bild av hur verksamheten ser ut. Den hela, fullständiga bilden, den får du dock genom att ringa tidigare kunder. Fuska inte med denna del. Få ett par referenser av din målare och se till att ringa dessa för att kolla hur de upplevt arbetet.
 • Betala efter! Viktigt är att du inte betalar i förskott utan att du betalar först då din målare genomfört jobbet. I absolut värsta fall så kan du acceptera delbetalning – men det är ingenting som vi rekommenderar.

← Äldre inlägg

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.